Internetová encyklopedie dějin Brna

Výstava „Zázračná Madona v brněnské diecézi – Panna Maria, prostřednice všech milostí“

Výstava „Zázračná Madona v brněnské diecézi – Panna Maria, prostřednice všech milostí“


 • 29. 5. 2012 (29.5.–19.8.2012)


 • ulice

  Petrov

 • místo

  krypta katedrály sv. Petra a Pavla


 • charakteristika

  Výstava představila několik proslulých vyobrazení Madony z brněnské diecéze. Mezi nimi byl především obraz Panny Marie Svatotomské, socha Staré Matky Boží ze Žarošic a socha Černé Matky Boží z Mikulova.
  Návštěvníci, mimo setkání s poutními vyobrazeními Madony z různých historických období a rozličných míst brněnské diecéze, shlédli mnohé další unikátní artefakty, jako je např. obraz „Sv. Lukáš evangelista maluje Pannu Marii“ od významného moravského barokního malíře Josefa Winterhaldera mladšího. Námětem tohoto obrazu, zapůjčeného z kláštera premonstrátů v Nové Říši, je tzv. svatolukášská legenda o portrétování Panny Marie evangelistou Lukášem, která svým pojetím blízce připomíná příběhy o rukou neutvořených obrazech s Kristovou tváří, o tzv. veraikonech. Winterhalderův umělecky velmi hodnotný obraz je skrze motiv Madony Svatotomské úzce spjat s úctou k palladiu města Brna. Ve tváři sv. Lukáše je dle některých hypotéz možné spatřit autoportrét samotného Winterhaldera.
  Tématická výstava na doprovodných panelech osvětlila návštěvníkům jak výše uvedené souvislosti svatolukášské legendy, tak dějinné souvztažnosti úcty k Panně Marii.
  Expozice také přiblížila uměleckohistorickou problematiku zobrazení Panny Marie se zaměřením na motiv Madony. Návštěvníci se navíc mohli alespoň několika ukázkami přesvědčit o neustálé aktuálnosti mariánského tématu pro umění 20. století. Díky citátům významných osobností dneška i minulosti byl dán prostor ke ztišení a meditaci nad vybraným tématem výstavy.


 • poznámka

  Program doprovodných akcí výstavy:
  14. červen 2012
  18 hodin, sál Petrov 2 – přednáška „Mariánská ikonografie“ (prof. PhDr. Ing. Jan Royt, Univerzita Karlova, Praha)

  21. červen 2012
  18 hodin, sál Petrov 2 – přednáška „Mariánská poutní tradice na Moravě v historickém kontextu“ (Mgr. Jiří Mihola, Ph.D., Masarykova Univerzita, Brno)

  Ve vestibulu Diecézního muzea, Petrov 1 souběžně probíhala výstava výtvarných prací studentů Biskupského gymnázia Brno na téma „Panna Maria, Prostřednice všech milostí“ a v salónku Diecézního muzea výstava reprodukcí dřevořezů Albrechta Dürera z cyklu „Život Panny Marie“.


 • prameny, literatura


 • stavby

  Katedrála sv. Petra a Pavla
  Petrov
  místo konání výstavy (krypta)


 • městská část

  Brno-střed


 • související odkazy

  mapa


 • autor

  Ma


Aktualizováno: 25. 06. 2018