Internetová encyklopedie dějin města Brna

Petrov, Katedrála sv. Petra a Pavla

Katedrála sv. Petra a Pavla


 • ulice

  Petrov


 • území

  Brno-město


 • obrazy

  img18171.jpg img18172.jpg


 • prameny, literatura

  zobrazit "Příběhy z dlouhého století: architektura let 1750-1918 na Moravě a ve Slezsku"
  "Brněnské kostely (32 brněnských kostelů ve 230 fotografiích)"
  "Biskupství brněnské"


 • městská část

  Brno-střed


 • významné osoby

  Jan Josef Budil
  místo jeho vysvěcení na kněze Jan Bula
  místo vysvěcení na kněze Josef Dancinger
  místo jeho vysvěcení na kněze a působení v duchovní správě v letech1954–1967 Josef František Doležal
  místo jeho vysvěcení na kněze Ludvík Horký
  místo jeho působení v duchovní správě
  místo posledního rozloučení

  další významné osoby (7)...
  Petr Chovanec
  místo posledního rozloučení Jan Kabeláč
  místo jeho působení v duchovní správě František Benedikt Klíčník
  Jan Křtitel Lachenbauer
  místo posledního odpočinku (tamní krypta) Oldřich Navařík
  místo jeho působení v duchovní správě Jan Sarkandr (Sarkander)
  místo jeho vysvěcení na kněze Rudolf Zbirovský
  místo vysvěcení na kněze


 • události

  13. 10. 2016
  Výstava „Karel IV. – sakrální architektura“
  místo výstavy – krypta katedrály
  29. 6. 2016
  Biskupské svěcení Mons. Pavla Konzbula
  místo biskupského svěcení
  24. 6. 2016
  Výstava „Super hanc petram – brněnská katedrála na přelomu 19. a 20. století“ 13. 12. 2015
  Otevření Svaté brány v katedrále sv. Petra a Pavla u příležitosti Svatého roku milosrdenství
  místo otevření Svaté brány
  17. 10. 2015
  Národní eucharistický kongres v Brně
  zahájení kongresu

  další události (42)...
  10. 6. 2015
  Výstava „Na rozhraní epoch – sakrální prostor v pojetí sochaře Ondřeje Schweigla “
  místo konání výstavy (krypta)
  20. 10. 2014
  Představení jedné z největších platinových medailí světa s motivem katedrály sv. Petra a Pavla 18. 6. 2014
  Výstava „Mezi klíčem a mečem – kníže František kardinál z Ditrichštejna a jeho doba“
  místo konání výstavy (krypta)
  5. 6. 2013
  Výstava „Kotva a pramen - cyrilometodějská tradice a kostely sv. Klimenta na Moravě“
  místo konání výstavy (krypta)
  4. 12. 2012
  Slavnostní předání „Petrov-úprava areálu“ a „Denisovy sady a Studánka-dokončení“
  předmět rekonstrukce
  5. 10. 2012
  Čtyřtisící kněz brněnské diecéze přijal kněžské svěcení
  místo kněžského svěcení
  5. 10. 2012
  Nikodémova noc v katedrále na Petrově 29. 5. 2012
  Výstava „Zázračná Madona v brněnské diecézi – Panna Maria, prostřednice všech milostí“
  místo konání výstavy (krypta)
  20. 10. 2011
  Vzpomínka na blahoslaveného Karla I. Habsbursko-Lotrinského
  místo konání bohoslužby
  14. 7. 2011
  Brněnské rekviem za Otto von Habsburga
  místo konání bohoslužby
  5. 5. 2011
  Výstava „Turínské plátno – podoby Kristovy tváře“
  místo konání výstavy (krypta)
  15. 8. 2010
  Udělení medaile sv. Petra a Pavla Janu Nováčkovi
  místo slavnostní bohoslužby a předání medaile
  12. 11. 2009
  Premiéra hudebně-dramatického projektu „Tobě a nám, Anežko Česká“
  místo konání premiéry
  1. 10. 2009
  Výstava v katedrále na Petrově – připomínka historické návštěvy papeže Benedikta XVI. v Brně
  místo konání výstavy
  21. 3. 2009
  400. výročí kněžského svěcení sv. Jana Sarkandra
  místo přijetí kněžského svěcení J. Sarkandera a místo konání slavnostní bohoslužby ke 400. výročí svěcení
  15. 10. 2008
  Výstava „Matka Boží Tuřanská“
  místo konání výstavy (krypta)
  5. 4. 2008
  Kopie obrazu Panny Marie Svatotomské putovala do Angoly
  místo předání kopie obrazu
  25. 4. 2006
  Čeští a moravští biskupové na Petrově
  místo konání bohoslužby
  8. 4. 2006
  Požehnání vlajky brněnské diecéze
  místo představení a požehnání vlajky
  5. 10. 2005
  Středoevropská premiéra skladby „Římský triptych" v Brně
  místo konání premiéry
  29. 6. 2005
  Otevření expozice „Klenotnice katedrály" v chrámu na Petrově
  místo otevření expozice
  29. 6. 2005
  Požehnání nové adorační kaple v katedrále sv. Petra a Pavla
  adorační kaple se nachází v prostoru katedrály
  30. 12. 2004
  Doplnění hlavního oltáře v katedrále sv. Petra a Pavla 18. 3. 2004
  Výstava „Česká bible v průběhu staletí“
  místo konání výstavy
  7. 12. 2003
  Posvěcení praporu a insignií Společenstva cukrářů 1. 12. 2003
  Bohoslužba při příležitosti výročí České slévárenské společnosti 25. 7. 2002
  Koncert sboru Královské kaple paláce Hampton Court při příležitosti Zlatého jubilea Její Výsosti královny Alžběty II. 19. 3. 2002
  Slavnostní mše svatá v katedrále sv. Petra a Pavla za účasti apoštolského nuncia v ČR Erwina Josepha Endera 8. 12. 2000
  Založení tradice „Průvodu světla“
  místo konání bohoslužby
  1. 7. 1998
  Pocta blahoslavené Marii Restitutě - výstava „Sůl země - světlo světa“
  místo konání výstavy
  1. 10. 1997
  Oslavy milénia sv. Vojtěcha v Brně 15. 8. 1997
  Výstava „Evropa sv. Vojtěcha“ 30. 11. 1996
  Oslava 700. výročí založení Královské stoliční kapituly sv. Petra a Pavla v Brně 31. 3. 1990
  ThLic. Vojtěch Cikrle přijal biskupské svěcení 10. 11. 1984
  Návštěva Matky Terezy v Brně
  místo návštěvy
  22. 6. 1968
  Brněnský biskup se po 18 letech internace vrací do svého úřadu 22. 6. 1968
  Brno uvítalo svého biskupa 10. 5. 1945
  Děkovné bohoslužby na Petrově u příležitosti osvobození 28. 10. 1905
  Posvěcení křížů na dostavěných věžích Petrova 30. 10. 1893
  Smuteční slavnost k 25. výročí úmrtí P. Františka Sušila
  místo konání slavnosti
  21. 5. 1891
  Posvěcení nového oltáře katedrály sv. Petra a Pavla 13. 6. 1748
  Slavnost Božího těla v Brně v roce 1748


 • související odkazy

  mapa
  ukaž na mapě


 • archeologické výzkumy

  1993 Petrov, katedrála sv. Petra a Pavla


 • autor

  Hromádková


Aktualizováno: 17. 08. 2012

Pohled na katedrálu sv. Petra a Pavla. Zdroj: AMB, fond U22 - sbírka pohlednic, sign. VIa 15.