Encyklopedie dějin města Brna

Encyklopedie dějin města Brna

  Brněnské události


  Chcete-li se "projít" rejstříkem, pak je pro Vás připraven na následujícím odkazu:  Vyhledání události


  hledaný výraz
  rok události
  Nej...
  specifikace


14.-15. 8. 2010 - oslavy 365. výročí obrany města proti Švédům (komponovaná bitevní ukázka "Obléhání Brna Švédy" na Zelném trhu). Fotografii poskytl pan Pavel Keltoman Roháč, děkujeme.