Internetová encyklopedie dějin Brna

Znovuodhalení pamětní desky Františka Alexandra Zacha

Znovuodhalení pamětní desky Františka Alexandra Zacha


  • 24. 4. 1948 


  • ulice

    Bašty

  • číslo orientační

    4

  • katastr

    Brno-město

  • místo

    u vchodu do budovy


  • charakteristika

    Deska byla poprvé odhalena 29. června 1928. Za okupace byla sňata a protože se ji po válce nepodařilo najít, byla znovu odlita v pozměněné podobě.
    Ve sbírkách Muzea města Brna se dnes nachází deska z roku 1928, která byla zřejmě objevena až po instalování nové desky.


  • účastníci

    Vladimír Matula, předseda Ústředního národního výboru zemského hlavního města Brna,
    Bohuslav Ečer


  • obrazy

    img1924.jpg img9758.jpg


  • události

    28. 6. 1928
    Odhalení pamětní desky Františka Alexandra Zacha


  • osoby

    Bohuslav Ečer
    účastník slavnosti Vladimír Matula
    slavnostní řečník František Alexandr Zach


  • objekty

    F. A. Zach
    pamětní deska: Bašty 4/01


  • městská část

    Brno-střed


  • související odkazy

    mapa


  • autor

    Menš


Aktualizováno: 12. 01. 2020

24. 4. 1948 - znovuodhalení pamětní desky Františka Alexandra Zacha na domě v ulici Bašty č. 2. AMB foto, XVa 335.