Internetová encyklopedie dějin Brna

Bohuslav Ečer

  generál prof. JUDr. Bohuslav Ečer


  • * 31.7.1893 Hranice na Moravě – † 13.3.1954 Brno, nemocnice u sv. Anny


  • světově uznávaný odborník na mezinárodní právo trestní; profesor pro mezinárodní právo trestní na PrF MU; generál justiční služby, člen Komise Spojených národů pro vyšetřování válečných zločinů; předseda československé delegace u Mezinárodního vojenského tribunálu pro potrestání válečných zločinců v Norimberku, soudce Mezinárodního soudního dvora v Haagu


  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   Rakousko-Uhersko, ČSR


  • nej...

   Československo: jako první československý důstojník vyslechl ve Wiesbadenu K. H. Franka a 7. 8. 1945 jej na pražském letišti předal naší justici

  • zajímavé okolnosti

   více informací o něm uvádí tento odkaz: http://www.valka.cz/clanek_12304.html

  • příčina úmrtí

   infarkt


  • bydliště

   Brno:
   - Přadlácká 32
   - Cejl 83/85
   - Uhrova 14

   Brno-Židenice, Smetanova 18

  • čestný občan

   Brno in memoriam 2002


  • vzdělání

   1903–1911 české klasické gymnázium v Kroměříži,
   Právnická fakulta ve Vídni (1911–1914) a v Praze (1915–1920), v roce 1920 získal titul JUDr., v roce 1948 docent a ještě v témže roce jmenován profesorem pro mezinárodní právo trestní

  • vyznamenání a pocty

   Legion of Merit (1945) - nejvyšší řád USA pro cizince,
   Československá medaile za zásluhy I. stupně (1946),
   Stříbrná medaile Antonína Randy (in memoriam)


  • dílo

   - Jak jsem je stíhal. Praha 1946.
   - Norimberský soud. Praha 1946.
   - Poučení z norimberského soudu pro Slovany. Brno 1947.
   - Právo v boji s nacismem. Brno 1946.
   - Vina a mravnost. K procesu s Hildou Hanikovou. Brno 1924 (spoluautor, publikace v MZK ztracena).


  • zaměstnání

   1921–1939 advokátní praxe v Brně,
   4. 4. 1939 emigroval přes Bělehrad, Paříž a Marseille do Anglie (1942),
   1948–1950 Právnická fakulta Masarykovy univerzity

  • politická orientace

   člen brněnského zastupitelstva za KSČ (sekce III. internacionály) (doloženo v roce 1925),
   sociální demokracie (v roce 1935 byl za tuto stranu náměstkem starosty města Brna)

  • odborné a zájmové organizace

   Společnost pro hospodářské a kulturní styky se Sovětským svazem (předseda brněnské pobočky),
   Výbor pro pomoc demokratickému Španělsku,
   Dělnická akademie (tajemník),
   Moravsko-slezský aeroklub se sídlem v Brně (1946 zvolen předsedou, v letech 1946-1947 se účastnil prakticky všech větších leteckých dnů na Moravě jako host)


  • hrob

   Židenický hřbitov, Balbínova 55, skup. 8, hrob č. 133


  • poznámky

   Pracoval v brněnské obecní samosprávě (v roce 1925: člen zastupitelstva, člen právní komise, člen komise živnostenské, komise odvolací).
   Do čs. zahraničního vojska odveden 12. 12. 1939, Paříž (Francie). Osobní číslo: Z; A-2850.
   Zasloužil se o vybudování pomníku padlým vojínům na Božetěchově ulici v Brně-Králově Poli, který byl slavnostně odhalen 8. června 1946.


  • obrazy

   img9227.jpg img19080.jpg


  • pojmenované ulice

   Ečerova (Bystrc)


  • prameny, literatura

   zobrazit


  • osoby

   Josef Babák
   přítel Karel Bogr
   švagr Josef Hrubý
   spolupracovník Václav Kovanda
   spolupracovník Immanuel Stern
   přítel


  • partneři

   Ludmila Ečerová (Galová)
   sňatek: 18. 3. 1922, Brno (městská rada)


  • děti

   Naděžda Lorková (Ečerová)
   Jarmila Laubeová (Ečerová)


  • rodiče

   Robert Ečer
   Cecilie Ečerová (Nehybová)


  • sourozenci

   Marie Bogrová (Ečerová)
   Rudolf Ečer
   Emilie Pallyová (Ečerová)
   Robin Ečer


  • ulice

   Přadlácká
   bydliště doložené v roce 1922 Smetanagasse - Smetanova
   bydliště doložené v roce 1925 (dnes Šaldova) Cejl
   bydliště doložené v roce 1927 Uhrova
   bydliště doložené v roce 1938 (dnes Antala Staška)


  • objekty

   oběti rudoarmějců při osvobozovacích bojích
   pomník: Božetěchova 2a/01
   inicioval vybudování pomníku a doporučil tvar pomníku do podoby jehlanu, podle malých dřevěných jehlanů, které stavěli rudoarmějci svým padlým kamarádům na místech jejich původních hrobů; na pomníčcích byla pěticípá hvězda, srp a kladivo


  • stavby

   Židenický hřbitov
   Balbínova 55
   místo posledního odpočinku


  • události

   24. 4. 1948
   Znovuodhalení pamětní desky Františka Alexandra Zacha
   účastník slavnosti
   8. 6. 1946
   Odhalení pomníku rudoarmějců v Brně-Králově Poli
   osobně se zasloužil o vybudování tohoto pomníku
   13. 6. 1936
   První návštěva dr. Edvarda Beneše ve funkci prezidenta republiky
   náměstek starosty města Brna
   8. 12. 1929
   Slavnostní znovuotevření Dělnického domu v Brně
   slavnostní řečník
   8. 2. 1925
   Koncert a ples Svazu ruských studentů v ČSR, odbočka Brno
   spolupodepsal interpelaci


  • autor

   Kal, Menš


Aktualizováno: 24. 11. 2018

Bohuslav Ečer. AMB foto, XVIIa, inv. č. 256.