Internetová encyklopedie dějin Brna

Siegfried Taub

  Siegfried Taub


  • * 11.1.1876 Telč – † 30.4.1946 New York (USA)


  • politik


  • národnost

   německá

  • státní příslušnost

   Rakousko-Uhersko, ČSR


  • zajímavé okolnosti

   Po obsazení Československa nacisty v roce 1939 kvůli svému židovskému původu a veřejnému vystupování proti fašismu emigroval přes Polsko do Švédska a v roce 1941 odešel do USA, kde i zemřel. Spolupracoval s exilovou vládou a s prezidentem Edvardem Benešem.
   Do Švédska s sebou přivezl archiv německé sociální demokracie z Československa, který se stal součástí Archivu a knihovny Švédského hnutí práce (Arbetarrorelsens Arkiv och Bibliotek).


  • vzdělání

   1886–1890 reálka v Telči


  • zaměstnání

   ředitel okresní nemocenské pokladny v Brně,
   1910–1925 člen městského zastupitelstva.
   v roce 1926 se stal generálním tajemníkem DSAP,
   během vzestupu nacionálního socialismu v Německu pomáhal tisícům německých uprchlíků, kteří přicházeli do ČSR,
   od roku 1929 místopředseda poslanecké sněmovny, kde působil až do roku 1938

  • politická orientace

   sociální demokrat

  • odborné a zájmové organizace

   už před 1. světovou válkou byl významným představitelem německé sociální demokracie na jižní Moravě,
   odborník a znalec v oblasti nemocenského pojištění a velice se zasloužil o jeho šíření po Moravě


  • prameny, literatura


  • osoby

   Edvard Beneš
   spolupráce


  • autor

   Studentský záznam


Aktualizováno: 06. 01. 2019