Internetová encyklopedie dějin Brna

Edvard Beneš

  Prof. PhDr. Edvard Beneš, Dr. h. c.


  • * 28.5.1884 Kožlany, okr. Plzeň-sever – † 3.9.1948 Sezimovo Ústí, okr. Tábor


  • sociolog, diplomat, politik a státník, druhý československý prezident


  • zajímavé okolnosti

   V roce 1915 emigroval z monarchie, usadil se v Paříži a spolu s Masarykem organizoval československý odboj v zahraničí. Od roku 1917 vedl většinu zásadních jednání s francouzskou vládou i dalšími mocnostmi a zasloužil se tak o vznik Československa.
   V první československé vládě se stal ministrem zahraničí a v této funkci zůstal i ve všech následujících vládách až do svého zvolení druhým československým prezidentem dne 18. prosince 1935.
   Po podepsání Mnichovské dohody 5. 10. 1938 Edvard Beneš z funkce presidenta odstoupil a 22. 10. 1938 odcestoval do Velké Británie, kde vytvořil jedno z center zahraničního odboje. V roce 1940 zformoval v Londýně exilovou vládu, která v roce 1941 dosáhla mezinárodního uznání. Roku 1943 odletěl do Moskvy, kde podepsal v prosinci smlouvu o vzájemné spolupráci.
   Po skončení 2. světové války vydal v roce 1945 zákony - tzv. Benešovy dekrety, které se týkaly především odsunu a zabavení majetků Němců, Maďarů a kolaborantů.
   Po únoru 1945 přesídlil do své soukromé residence v Sezimově Ústí a 7. června 1948 z funkce presidenta odstoupil, když odmítl podepsat novou ústavu.


  • vzdělání

   1895–1904 gymnázium na Královských Vinohradech v Praze,
   1904–1905 filozofie na Filozofické fakultě České univerzity v Praze,
   1905–1908 sociologie a politické vědy na pařížské Sorbonně a École libre des sciences politiques a práva na univerzitě v Dijonu,
   1908 obhajoba disertace v Dijonu, v témž roce studoval i v Berlíně,
   1909 obhajoba disertace na pražské filozofické fakultě

  • čestný doktorát

   Masarykova univerzita v Brně (16. 3. 1937),
   Česká vysoká škola technická v Brně (16. 3. 1937),
   Univerzita Karlova v Praze (15. 12. 1945),
   Vysoká škola zemědělská v Brně (24. 6. 1938), slavnostní promoce se konala na Pražském hradě


  • dílo

   - monografie Stručný nástin vývoje moderního socialismu (1910–1912)
   - studie Stranictví (1912 - habilitační práce)
   - Demokracie dnes a zítra (1940)
   - Paměti. Od Mnichova k nové válce a k novému vítězství (1947–1948)
   - Mnichovské dny (Londýn 1955, Praha 1968 a 2003)


  • zaměstnání

   1909–1915 Českoslovanská obchodní akademie v Praze - profesor francouzštiny a národního hospodářství,
   FF UK v Praze - 1912 docent, profesor,
   ČVUT v Praze - 1913 docent,
   1918–1935 ministr zahraničí,
   1935–1938 a 1945–1948 president republiky,
   v roce 1939 přednášel též na univerzitě v Chicagu


  • hrob

   hrobka v Sezimově Ústí

  • pojmenováno

   brněnská česká technika nesla v letech 1937–1938 a 1945–1951 název Vysoká škola technická Dr. Edvarda Beneše (Benešova technika) Brno


  • poznámky

   V roce 1946 a v roce 1948 ho Filozofická fakulta Masarykovy univerzity navrhovala na udělení Nobelovy ceny za mír (Archiv MU - A 2 FF MU, sign. 101/46-A, k. 72; 413/48-A)


  • obrazy

   img9615.jpg img18689.jpg img18690.jpg


  • pojmenované ulice

   Benešova (Brno-město)
   - Benešova (Brno-město)
   - Benešova (Chrlice)


  • prameny, literatura

   zobrazit


  • osoby

   František Květoň
   blízký spolupracovník E. Beneše Siegfried Taub
   spolupráce


  • partneři

   Hana Benešová (Anna Vlčková)
   sňatek: 6. 11. 1909


  • osoba na objektech

   E. Beneš
   pomník: Hliník 0/01 E. Beneš
   pomník: Veveří 70/03 E. Beneš
   busta: Veveří 70/07 E. Beneš
   pomník: Veveří 95/02


  • události

   3. 12. 2013
   Udílení Medailí Za zásluhy Sokola Brno I
   prezident republiky
   28. 5. 2011
   Osm válečných veteránů z RAF navštívilo Brno
   důvodem návštěvy bylo připomenutí 127. narozenin druhého československého prezidenta
   10. 4. 2010
   Odhalení pomníku prezidenta Edvarda Beneše
   druhý prezident ČSR, jehož socha bude po delších diskusích konečně odhalena
   8. 9. 1948
   Tryzna za zemřelého prezidenta Dr. Edvarda Beneše
   druhý československý prezident
   18. 6. 1947
   Prezident Edvard Beneš v brněnském divadle
   prezident ČSR

   další události (11)...


  • autor

   Čoup, Han, Mika


Aktualizováno: 25. 07. 2015

Edvard Beneš na výstavě "Anthropos" - 1.7.1930 (na snímku od leva: dr. Beneš, prof. dr. Absolon, pí. Benešová, pí. Strimplová, ředitel dr. Stehlík, zem. pres. Černý, šéf protokolu dr. Strimpl, asistent dra. Absolona dr. J. Skutil a vrchní...