Internetová encyklopedie dějin Brna

jiná realizace: káznice na Cejlu

káznice na Cejlu


 • Cejl 71/02


 • pamětní tabule zobrazuje zcela nahodilý výběr jmen lidí, kteří v dlouhé době existence káznice prošli tímto vězením jako vězni, nebo zde byli popraveni, jsou zde uvedena i jména osobností, které svou činností profesní či lidumilnou o vězněné pečovali


 • místo

  ve vstupní chodbě budovy káznice


 • umístění

  červenec 2016


 • poznámka

  Objekt vyvolal negativní reakci veřejnosti, protože vedle skutečných osobností, které zde trpěly za ideály svobody a demokracie, jsou uvedena i jména brněnských příslušníků gestapa, popravených na základě rozsudků MLS po osvobození (ČSR|Československá republika)).
  Koordinátorka projektu „Káznice“ Tereza Chrástová uvedla: „Výčet mnoha jmen ilustruje historii objektu od osmnáctého do poloviny dvacátého století. V jednom objektu se potkávali jak stoupenci, tak odpůrci různých režimů, pozitivní i negativní osobnosti. Chceme, aby nad tím lidé přemýšleli.“ (text ponecháváme v původní pravopisné podobě -Menš). Výběr jmen je zcela nahodilý, ani člověk znalý historie se nemůže třeba podle barvy nápisu orientovat, kdo je „pozitivní i negativní osobností“.

  Autorka tohoto encyklopedického hesla souhlasí s názorem, který publikoval pan Michal Sklenář: „Před dvěma lety jsem položil kytici obětem nacistického teroru v koncentračním táboře v rakouském Mauthausenu. Asi bych byl dost na rozpacích, kdybych mezi nimi našel třeba jméno velitele této hrůzné mučírny Franze Zierreise, i když ho tam po válce Američané věznili a zemřel tam. Rakušané zkrátka projevili trochu víc citu než tvůrci pamětní desky v káznici na Cejlu.“
  (viz o tom i v Brněnském deníku.cz z 22. 11. 2016)


 • ulice

  Cejl


 • stavby

  Moravsko-slezská trestnice
  Cejl 71/469


 • osoby na objektu

  zobrazit


 • prameny, literatura


 • autor

  Menš


Aktualizováno: 24. 04. 2019