Internetová encyklopedie dějin Brna

jiná realizace: věž architektů

věž architektů


 • Vaňkovo náměstí 0/01


 • dílo je poctou brněnskému architektovi Jindřichovi Kumpoštovi (1891–1968), který nedaleko měl rodinnou vilu


 • katastr

  Stránice

 • místo

  uprostřed kruhového objezdu náměstí


 • umístění

  2014


 • autor

  sochař Jiří Finger, P. P. Architects

 • popis

  objekt má výšku 13 metrů, tvar věže


 • poznámka

  Objekt „Věž architektů“ se stal dominantou prostoru kruhového objezdu, který vznikl rekonstrukcí křižovatky na Vaňkově náměstí.
  Rekonstrukce probíhala od července do prosince roku 2014, změnila původní křižovatku ulic Lipová a Tvrdého v kruhový objezd se středem na Vaňkově náměstí. Tím by se měla zklidnit doprava v místě, zlepšit uspořádání prostranství, kde vzniklo i parkoviště pro devatenáct automobilů. Dominantou se stala Věž architektů, solitér, který je poctou architektovi Jindřichovi Kumpoštovi, který měl nedaleko odtud, v Barvičově ulici č. 15, rodinnou vilu.
  Objekt je zamýšlen zřejmě i jako pocta všem architektům, kteří v této části Brna realizovali svá díla. Někteří obyvatelé, sdružení v OS Masarykova čtvrť, však objezd i Věž architektů kritizují, podle nich se projekt změnil z původně zamýšlené dopravní stavby spíše v architektonické dílo. Věž architektů, která stála milion korun, hanlivě nazývají gilotinou či šibenicí.

  Připojujeme i slova autora díla, olomouckého sochaře Jiřího Fingera, kterými odpověděl ve svém e-mailu z 19. 11. 2014 na otázky zástupců OS Masarykova čtvrť: „Dílo je připomínkou významné Brněnské osobnosti a tvorby Jindřicha Kumpošta a právě svým tvaroslovím připomíná jeho práci a odkaz. Velikost stély jsem volil zejména s ohledem na okolní prostorové vztahy a je ověřená na principu zlatého řezu.
  Mám s takovými pracemi zkušenosti a na řadě vlastních realizací mohu komukoliv ukázat, že jsem v minulosti vybral měřítko dobře. Pro laika bývá většinou velmi obtížné posoudit předem správnou velikost.
  Ujišťuji Vás, že jakmile se náměstí zaplní provozem a výsadby vzrostou bude působit mnohem menší než nyní. Podobně, jako se prázdný byt výrazně zmenší, když ho vybavíte nábytkem.“ Citát je součástí delšího textu, ponecháváme jej v původní jazykové podobě (-Menš).


 • text

  Věž architektů //
  na počest Jindřicha Kumpošta //
  Autor: //
  Jiří Finger a P. P. Architects s. r. o. //
  Investor: //
  Statutární město Brno //
  Zhotovitel: //
  Přemysl Veselý s. r. o., Prefa Brno a. s. //
  2014 //


 • obrazy

  img17841.jpg img17840.jpg img17488.jpg img17839.jpg


 • ulice

  Vaňkovo náměstí


 • městská část

  Brno-střed


 • události

  7. 12. 2014
  Nový kruhový objezd začal sloužit řidičům


 • stavby

  Kumpoštova vila
  Barvičova 15/15
  vila arch. Kumpošta, jemuž je pomník věnován


 • osoby na objektu

  Jindřich Kumpošt
  objekt je poctou tomuto architektovi


 • prameny, literatura


 • autor

  Menš


Aktualizováno: 19. 09. 2018

Vaňkovo náměstí 0/01 - Věž architektů. Fotografii pořízenou 30. 3. 2015 pro naši encyklopedii poskytla paní Květa Tichá, děkujeme.