Internetová encyklopedie dějin Brna

Jindřich Kumpošt

  akad. arch. Jindřich Kumpošt


  • * 13.7.1891 Brno – † 14.7.1968 Brno


  • architekt a urbanista; přední meziválečný urbanista, protagonista moderního národohospodářského plánování, první český městský architekt Brna


  • národnost

   česká


  • nej...

   Brno: první český městský architekt


  • bydliště

   Brno:
   - Herringgasse - Herringova 3
   - Kapucínské náměstí 2
   - Barvičova 15


  • vzdělání

   Nižší střední škola reálná v Brně (studium ukončeno v roce 1906),
   1906–1910 Česká vyšší průmyslová škola v Brně - obor stavitelský u prof. arch. Emila Králíka,
   1912 složení teoretické stavitelské zkoušky,
   1913–1914 a 1918–1919 Speciální škola pro architekturu u prof. Leopolda Bauera ve Vídni (Akademie der bildenden Künste),
   24. 10. 1919 ukončení studia mistrovskou zkouškou u prof. Franze von Krausse

  • vyznamenání a pocty

   Zlatá medaile - Paříž, Mezinárodní výstava umění a techniky v moderním životě (1937),
   Řád práce (27. 4. 1966)


  • dílo

   Pozůstalost ve sbírkách Muzea města Brna je fragmentární a archiv Stavebního úřadu města Brna byl zničen v roce 1945 - soupis díla je neúplný.


   REALIZACE - VÝBĚR:
   BRNO:
   1921–1922
   kolonie rodinných domů Obecně prospěšného stavebního bytového družstva zaměstnanců Úrazové pojišťovny dělnické "Domicilium", Fišova 2–20, Schodová 13–19, Martinkova 2–10, Černopolní 55–67

   1920–1922
   domy na Nerudově ulici 8–10 (purismus)

   1922
   nájemní dům Všeobecného penzijního ústavu, Nerudova 5 

   1922
   Zemská úřadovna a nájemní dům Všeobecného penzijního ústavu, Kounicova 71 (klasicizující národní sloh), Nerudova 14

   1922–1923
   městský nájemní dům s malými byty, Brno-Štýřice, Celní 5

   1922–1924
   úřední a obytná budova Okresní nemocenské pokladny, Nerudova 11, Zahradníkova 6, 8 (německý nový klasicismus s egyptizujícím nádechem)

   1922–1924
   vlastní rodinný dům, Barvičova 15 (holandská moderní architektura - nejranější v ČSR)

   1923–1924
   Městská noclehárna, Bratislavská 70

   1923–1925
   městské nájemní domy se spořitelnou a kavárnou, Palackého tř. 59, 61

   1926
   rodinné domy Obecně prospěšného stavebního a bytového družstva "Na vyhlídce" (Mg.Ph. A. Hoška, R. Prokopa, J. Obršlíka, F. Stoličky, L. Navrátila a B. Bárty), Lerchova 2a, 4, 4a, 6, 6a, 8

   1926
   rodinný dům Obecně prospěšného stavebního a bytového družstva "Na vyhlídce" (F. Haselmanna), Barvičova 2a

   1926–1927
   nájemné domy Obecně prospěšného stavebního a bytového družstva "Na vyhlídce", Vaňkovo náměstí 2, 3, 6, Tvrdého 28; Lerchova 1, 2; Barvičova 2 (expresionismus)

   1926–1927
   rodinný dům Obecně prospěšného stavebního a bytového družstva "Na vyhlídce" (dr. K. Bělohradského), Tvrdého 26

   1926–1927
   nájemné domy Obecně prospěšného stavebního a bytového družstva "Na vyhlídce", Sedlákova 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30; Rudišova 7, 9, 14, 16

   1926–1928
   ambulatorium Okresní nemocenské pokladny, Zahradníkova 2

   1928–1929
   adaptace kancelářských místností První občanské záložny, Česká 9

   1928–1929
   nadstavba nájemního domu a adaptace kavárny Jana Nekvapila "Savoy", Běhounská 9

   1928–1931
   nájemní domy Stavebního a bytového družstva "Úspora", Zahradníkova 12, 14, 16, 16a; Tučkova 13, 15, 17, 19, 21; Kotlářská 19 (Wohnhof)

   1928–1933
   rodinný dvojdům, Preslova 4, 4a

   1927–1932
   malobytové domy družstva Stavog a Blahobyt (sociální bydlení) v ulici Tábor 28a-c, 34a-c; Pod kaštany 26, 28 (funkcionalismus)

   1929
   obchodní a nájemní dům s dílnami pro uzenářský závod R. a M. Veselých, Mojmírovo náměstí 20

   1929–1930
   adaptace části nájemného domu na kavárnu A. Jagerové "Opera", Divadelní 2

   1929–1931, 1938, 1957–1958
   adaptace hotelu Grand a návrh přístavby, Benešova tř. 18–20

   1930
   nájemní dům Stavebního a bytového družstva "Úspora", Kotlářská 23, 25

   1930–1931
   rodinný dům Ing. V. a Z. Pokorných, Lipová 1

   1932
   vnitřní zařízení bytu vrchního rady Cyrila Nosála, Kounicova 7 

   1932–1933
   adaptace úřadoven Hypoteční a Zemědělské banky moravské, Rooseveltova 18

   1933
   regulační plán sektoru kolonie 1000 rodinných domků pro rok 1934, Slatina

   1933–1937
   zastavovací plán rodinných domů Obecně prospěšného a bytového družstva zaměstnanců Hypoteční a zemědělské banky moravské, tzv. kolonie Pod vodojemem, Žlutý kopec

   1935–1937
   soubor rodinných domů "kolonie Pod vodojemem", Rezkova ulice (manželů Češkových - č. 30; Krejčových - č. 40; Šmerkových - č. 38; Klimešových - č. 41; Linhartových - č. 45; Svobodových - č. 47; Verostových - č. 49; G. Uzla - č. 28; H. Hrbkové - č. 31; R. Šidlejové - č. 36)

   1935–1937
   čerpací stanice pro fy Brey-Photogen, Hybešova, Olomoucká ulice

   1935
   úprava obchodního portálu fy J. Klauber, továrna na lustry, Kobližná 7/9

   1936
   adaptace kina Universum (Metro) F. Podroužka a V. Krista, Lidická 14/16

   1936–1937
   kasárna 5. leteckého pluku, Olomoucká 182

   1937–1940
   rozšíření autobusových garáží a správní budovy pouličních lamp se třemi bytovými jednotkami, Grmelova 1

   1938
   stavba vozovny, ulici Hlinky

   1938–1939
   adaptace První občanské záložny, Česká 9


   BOSKOVICE:
   1926–1927(?)
   rodinný dům M. Cyphelly (Syphely), Šemberova 7(?)

   1926–1927
   Okresní nemocenská pokladna, Šemberova 6


   ZÁBŘEH NA MORAVĚ:
   1926–1927: Okresní nemocenská pokladna


   TIŠNOV:
   1932: budova Městské spořitelny, Komenského náměstí 124 (spolu s B. Fuchsem, funkcionalismus)


   PÁLAVA:
   otec Pálavských jezer (krajinný a rekreační charakter)


   OLOMOUC:
   1925–1927
   Okresní nemocenská pokladna, náměstí Národních hrdinů 2

   1946-1949
   dvouletkový dům družstva Zora, Tovární 19, 21, 23


   PROSTĚJOV:
   1925–1927
   Městská spořitelna, Žižkovo náměstí 17

   1924–1935
   regulační plán vnitřního území města

   1933–1935
   urbanistické řešení náměstí (Poděbradovo, Žerotínovo, Vojáčkovo, Masarykovo)

   před 1940
   regulace Školní ulice

   1948
   základní upravovací plán města


   VYŠKOV:
   1937–1938: kasárna lehkého dělostřeleckého pluku


   PLÁNY:
   1939–1945
   regulační plány obcí Žebětín, Rozdrojovice, Rakvice, Prušánky

   1948(?)
   regulační plán obce se situováním obecné a měšťanské školy, Kněžice

   1967
   územní studie řeky Svitavy (s E. Vačkářem, M. Kyselkou)


  • zaměstnání

   říjen 1913 až srpen 1914: částečný úvazek ve velkých projekčních kancelářích ve Vídni (železobetonářská firma dr. Ing. B. Bauera, u arch. H. Gessnera a L. Bauera; interiéry pro firmy Müller, Openheim a Jaray) a v Brně pro nábytkářskou firmu Tusculum,
   28. 7. 1914 – 1. 9. 1918: záložní důstojník, provádí mapovací práce v Černé Hoře a v Albánii, stavební mostní provizoria, silniční a fortifikační práce, umělecké návrhy hřbitovů a pomníků,
   prosinec 1918: otevírá v Brně (Seminářská 9, dnešní Smetanova ulice) soukromou projekční kancelář (v letech 1921–1931 sídlí na Kapucínském náměstí 2/4, od 1932 ve vlastním domě na Barvičově 15),
   12. 1. 1920: jmenován prozatímním městským architektem,
   28. 11. 1922: jmenován definitivním městským architektem, zastává funkci přednosty pro architekturu a regulaci města Městského stavebního úřadu,
   1923–1925: člen regulačního poradního sboru (delegován za Městský stavební úřad),
   17. 3. 1924: udělen titul Městský stavební rada,
   31. 5. 1925: ukončuje pracovní poměr na Městském stavebním úřadu,
   1925: stává se podílníkem fy Alois Polák a spol., moravské kamenolomy se sídlem v Březině u Křtin,
   1930: člen regulačního poradního sboru pro Velké Brno (delegován i Klubem výtvarných umělců Aleš),
   1934: s Bohuslavem Fuchsem pracuje na regionálním plánu zlínské oblasti (dokončen v roce 1935),
   1935: člen Poradního sboru pro otázky stavebního ruchu při Ministerstvu sociální péče, aktivní člen čs. pracovní skupiny CIPRAC (Mezinárodní výbor pro realizaci moderní architektury) v rámci CIAM (Mezinárodní kongres moderní architektury),
   srpen až listopad 1936: člen poroty pro posouzení Soutěže na nájemné domy a byty pro chudé, vypsané městskou radou Zemského hlavního města Brna,
   1936: jmenován soudním znalcem v oboru staveb,
   1939–1945: soukromě se zabývá Vodohospodářským plánem pro zemi Moravskoslezskou a regionálními studiemi oblasti kolem Kníničské přehrady (dnes Brněnské),
   30. 4. 1940: ukončuje podílnictví ve fy Družstevní drobové a mramorové kamenolomy v Brně,
   14. 5. 1945: ukončuje činnost své soukromé projekční kanceláře,
   1945–1952: člen čtyřčlenné ředitelské rady (s B. Fuchsem, V. Bumbou, J. Mazlem) Zemského studijního a plánovacího ústavu Moravskoslezského v Brně (dříve Zemský národohospodářský ústav),
   1949: ředitel Zemského studijního a plánovacího ústavu Moravskoslezského v Brně,
   1945–1956(?): přednosta plánovacího referátu Zemského národního výboru Moravskoslezského (od 1949 Krajského národního výboru) v Brně,
   1966–1967: třikrát krátkodobě přijat Rektorátem VUT Brno do přechodného pracovního poměru na místo inženýra

  • politická orientace

   vstup do Československé sociálně demokratické strany (1924)

  • odborné a zájmové organizace

   Levá fronta (od roku 1930 - člen architektonické sekce),
   CIAM, Svaz socialistických architektů (od roku 1933),
   Klub výtvarných umělců Aleš (od roku 1919),
   CIPRAC, Ústav pro stavbu měst Masarykovy akademie práce (Praha, od roku 1930),
   Brněnský Devětsil,
   Sdružení architektů (Sdružení stavební tvorby),
   Svaz architektů ČSR (člen Ústředí od roku 1932),
   Blok výtvarných umělců Země moravskoslezské,
   Jednota přátel Masarykovy akademie práce (od roku 1933)


  • hrob

   Židenický hřbitov, Balbínova 55, skup. 3, hrob č. 122–123


  • poznámky

   V roce 1923 přivedl Bohuslava Fuchse do zaměstnání na magistrát města Brna.
   Jindřich Kumpošt měl velmi silné sociální cítění (finančně podporoval nadané studenty - např. budoucího RNDr. Mečislava Kuraše, ředitele chemického výzkumu firmy Baťa a poté profesora Palackého university v Olomouci).
   V jeho soukromé projekční kanceláři pracovali: M. Putna, O. Oplatek, Z. Alexa, R. Procházka, J. Auermüller, Z. Kerekeš, A. Ruprich, O. Oehler, A. Perl.
   Po ukončení 2. světové války hned uzavírá svoji projekční kancelář, aby se cele věnoval urbanismu.


   ÚČAST NA VÝSTAVÁCH, PREZENTACÍCH A STUDIJNÍCH CESTÁCH:
   1923: vyslán městem Brnem do Götteborgu (Šve.) na mezinárodní sjezd o otázkách plánování a na výstavu Stavba měst (spolu s B. Fuchsem, R. Spazierem, J. Mášou)

   15. – 30. 6. 1926: zastoupen na mezinárodní výstavě Stavby měst v rámci prezentace staveb města Brna

   3. – 14. 5. 1927: studijní cesta pořádaná Zemskou jednotou hostinských a kavárníků pro Moravu a Slezsko, zaměřená na moderní kavárenské, restaurační a hotelové stavby ve Francii (poznatky využity v projektech brněnských kaváren Savoy a Opera)

   5. 5. – 2. 6. 1929: účast na I. členské výstavě Klubu architektů (pobočka Brno) ve výstavním pavilonu Aleš na Žerotínově náměstí

   4. – 30. 9. 1932: účast na Výstavě stavebnictví a bydlení na Výstavišti v Praze

   do roku 1932: účast na cestách za účelem studia organizace výstavby měst, organizace městských úřadů a studia pozemních staveb (hlavního města Švýcarska, Itálie, Španělska, Portugalska, Belgie, Francie, Holandska, Dánska, Švédska, Norska, Německa, Finska, Polska,...), procestoval i Bulharsko, Řecko, Albánii, Rumunsko, Turecko, Jugoslávii a severní pobřeží Afriky

   1. – 14. 2. 1933: zastoupen na výstavě projektů ze Soutěže na regulaci a zastavění Kraví hory v Brně

   8. – 24. 9. 1933: zastoupen na výstavě Stavebnictví a bydlení na Zemském výstavišti v Brně v paláci Morava (člen pracovního výboru výstavy a člen sekce Technická samospráva, referent sekce Materiály a konstrukce)

   7. 3. 1935: přednáší referát "Oživení stavebního ruchu" na Ministerstvu sociální péče v Praze

   27. 4. – 31. 10. 1935: zastoupen na Světové výstavě v Bruselu (architektonická sekce)

   1935: jmenován členem čestného čs. výboru ustanoveného při příležitosti III. mezinárodního zájezdu architektů po zemích Evropy, pořádaného časopisem francouzských architektů L´Architecture d´Aujourd´hui

   29. 4. – 5. 5. 1937: účast na II. konferenci CIAM-Ost v Brně a Zlíně zaměřené na otázky regionální plánování (referováno o zlínském regionálním plánu, který Kumpošt spolu s B. Fuchsem vypracoval, účastníci konference konstatovali, že "svým pojetím a zpracováním v Evropě je tak unikátní", že jej jednomyslně doporučili, aby alespoň v hlavních obrysech byl zveřejněn na V. Mezinárodním kongresu moderní architektury (CIAM)

   8. – 20. 5. 1937: zastoupen na výstavě Návrhů užší soutěže na Klinické nemocnice v Praze-Motole (v Uměleckoprůmyslovém muzeu v Praze)

   květen 1937: cesta do SSSR s Československou společností pro plánovité hospodářství a Společností pro hospodářské a kulturní styky se SSSR

   28. 6. – 2. 7. 1937: delegátem čs. sekce CIPRAC (spolu s B. Fuchsem a F. Kalivodou) na V. Mezinárodním kongresu moderní architektury (CIAM), zaměřeném na urbanismus, v Paříži

   25. 11. 1937: účast na debatním večeru, který pořádala Skupina výtvarných umělců v Brně v Akademické kavárně - rozprava O stavu a nesnázích současné architektury - účastnili se: B. Babánek, J. Blum, B. Fuchs, J. Grunt, E. Králík, J. Kroha a J. Víšek

   1937: přednáška O bytové kultuře z hlediska dneška

   1939: přednáška O výstavbě Brna v budoucnosti

   květen až září 1940: účast na výstavě Za novou architekturu v Uměleckoprůmyslovém muzeu v Praze

   1947: účast na odborné exkurzi čs. techniků ve Švýcarsku

   1947: prezentace prací Zemského studijního a plánovacího ústavu Moravskoslezského v Brně v rámci VI. Mezinárodního kongresu moderní architektury (CIAM) v Bridgewateru a souběžně na Ministerstvu plánování v Londýně


   POZNÁMKA K DATU NAROZENÍ:
   Údaje o narození Jindřicha Kumpošta jsou v pramenech uváděny různě. V naší encyklopedii se přikláníme k údaji, uvedeném v matrice v MZA v Brně, kde je uvedeno datum 13. července.
   Některé zdroje uvádějí datum narození 12. červenec (např. Riedl, Samek. Moderní architektura v Brně 1905–1965; Kudělka, Chatrný. O nové Brno; Wikipedie; Archiweb, a další).


  • pojmenované ulice

   Kumpoštova (Sadová)


  • prameny, literatura

   zobrazit


  • osoby

   Leopold Bauer
   profesor Miroslav Fridrich
   přítel, spoluzakladetel KVU Aleš Olga Fridrichová
   přítelkyně, spoluzakladatel KVU v Brně Bohuslav Fuchs
   spolupráce na projektech Franz Holik ml.
   v době jeho nepřítomnosti funkci hlavního architekta vykonával Jindřich Kumpošt
   další osoby (7)...


  • partneři

   Emílie Kumpoštová (Krejčová)
   sňatek: 29. 3. 1920, Praha-Karlín


  • děti

   Miroslava Fialová (Kumpoštová)
   Jindřich Kumpošt


  • rodiče

   Ladislav Kumpošt
   Marie Kumpoštová (Matoulková)


  • sourozenci

   Karel Kumpošt
   Jan Kumpošt


  • ulice

   Herringgasse - Herringova
   rodný dům (dnes Pionýrská) Barvičova
   bydliště Kapucínské náměstí
   bydliště doložené v roce 1929


  • osoba na objektech

   věž architektů
   jiná realizace: Vaňkovo náměstí 0/01
   objekt je poctou tomuto architektovi


  • stavby

   Židenický hřbitov
   Balbínova 55
   místo posledního odpočinku
   Kumpoštova vila
   Barvičova 15/15
   stavitel a tehdejší majitel domu
   Nájemný dům s kavárnou Savoy
   Běhounská 9/109
   autor návrhu přestavby budovy v letech 1928–1929
   Grandhotel
   Benešova 18/605
   pod jeho vedením v letech 1929–1930 a 1937 byla provedena přestavba budovy
   Nájemný dům A. Holitzkého s restaurací
   Benešova 22/612
   autor projektu úpravy budovy (zvýšení o dvě patra) z roku 1926

   další stavby (6)...


  • události

   9. 7. 2012
   Výstava Osobnosti brněnské architektury 15. 12. 1945
   I. Zemský sjezd architektů moravskoslezských
   účastník sjezdu
   1. 9. 1928
   Zahájení provozu dnešní polikliniky Zahradníkova
   autor projektu
   15. 11. 1925
   Přestěhování Městské spořitelny v Brně-Králově Poli
   autor projektu budovy


  • související odkazy

   mapa


  • autor

   Studentský záznam


Aktualizováno: 19. 12. 2018