Internetová encyklopedie dějin Brna

Palackého třída 158/916, Bývalá administrativní budova firmy ALPA

Bývalá administrativní budova firmy ALPA


 • ulice

  Palackého třída 158/916


 • území

  Brno-Královo Pole

 • majitelé

  - ALPA, továrna lučebních a kosmetických přípravků, Josef Veselý, Brno-Královo Pole
  - Lachema Brno, n. p.
  - Metra Blansko, n. p.
  - ZPA Brno, s.r.o.
  - Fuertes Development s.r.o., Kuřim


 • zajímavosti

  Firmu Alpa založil v roce 1913 Josef Veselý v Králově Poli v rohovém domě čp. 1181 (nároží dnešních ulic Riegrova 17 a Bulharská 56). V roce 1918 přibral z finančních důvodů za společníka Jana Chládka. Majitelé výrobu brzy přestěhovali do prostor na Ugartově 28 (dnes Palackého 160) a postupně skupovali pro rozšiřující se výrobu i sousední parcely.
  Firma prosperovala především díky oblíbené francovce. V roce 1928 Chládek spolupráci ukončil, začátkem 30. let začal podnikat ve stejném oboru a snažil se prosadit na trhu s konkurenční "Lví francovkou".
  Veselého firma Alpa se však postupně vypracovala v největšího výrobce francovky v Evropě a  koncem 30. let 20. století měla téměř 200 zaměstnanců. V té době si Josef Veselý nechal postavit v sousedství dosavadního objektu moderní reprezentativní administrativní budovu (Ugartova 26, dnes Palackého 158).
  Po roce 1948 byla firma znárodněna, v 50. letech se z ní stal n. p. Lachema a výroba francovky byla přesunuta do Velkého Meziříčí.
  V roce 1963 byl v areálu zřízen závod Metry Blansko a při dalších reorganizacích podnik ZPA, který (transformován na s.r.o.) sídlí v areálu dosud (rok 2013). Většina objektů však není využívána a chátrá.


 • poznámka

  Funkcionalistická administrativní budova firmy Alpa byla postavena uprostřed zástavby přízemních domků s předzahrádkou podle projektu architekta Bohuslava Fuchse z roku 1936. Stavba byla dokončena v roce 1938, nebyla však postavena kompletní. Původní projekt předpokládal ještě dostavbu druhého, k centrální části z opačné strany přiléhajícího křídla objektu. K tomu už vzhledem k nepříznivé hospodářské i politické situaci na konci 30. let 20. století nedošlo.
  Podklady k tomuto záznamu připravil pan Ladislav Bartoš, děkujeme.


 • vznik

  1936–1938


 • stavební vývoj

  Uliční průčelí budovy tvoří velkorysá prosklená, rytmicky členěná plocha, odhalující schodiště nad vstupem a vjezdem. Na ni navazuje fasáda z šedožlutého keramického obkladu. Nad prosklenou plochou schodiště haly, která měla sloužit k reklamě firemních produktů, bylo na keramickém obkladu umístěno logo firmy Alpa, pro jejíž účely byla budova původně vystavěna.
  V přízemí a v prvním patře byla umístěna administrativa podniku, ve druhém patře kanceláře ředitele a byt, který poskytoval možnost pro rozšíření kanceláří. Stavba byla provedena z cihel se železobetonovým schodištěm a stropy. Střední nosná stěna byla opatřena vestavěnými žaluziovými skříněmi.
  Budova je pro veřejnost nepřístupná.


 • obrazy

  img11756.jpg


 • prameny, literatura

  zobrazit


 • městská část

  Brno-Královo Pole


 • významné osoby

  Bohuslav Fuchs
  autor návrhu stavby Jan Chládek
  společník Josefa Veselého ve firmě ALPA v letech 1918–1928 Marie Veselá
  spolumajitelka, později majitelka firmy před znárodněním Josef Veselý
  zakladatel a majitel firmy Alpa Karel Veselý
  společník ve firmě Alpa
  další významné osoby (1)...


 • autor

  Jis


Aktualizováno: 10. 02. 2020

Palackého třída 158 - bývalá administrativní budova firmy ALPA. Fotografe je z publikace Brněnské maličkosti. Za okružní třídou. (Brno 2009). Snímek zaslal pan Ladislav Bartoš, děkujeme.