Internetová encyklopedie dějin Brna

Jan Chládek

  Jan Chládek


  • * 17.3.1880 Malá Skalice (dnes České Skalice, okres Náchod) – † 20.1.1941 Brno


  • podnikatel, výrobce „Lví“ francovky s mentholem


  • státní příslušnost

   Rakousko-Uhersko, ČSR


  • bydliště

   Brno, Nová 128

   Brno-Královo Pole:
   - Ugartova 8
   - Bartošova 90–92
   - Wilsongasse - Wilsonova 6


  • zaměstnání

   původně bankovní úředník (od roku 1913 uváděn jako Vertreter der Zündwarensektion der k. k. priv. Österr. Länderbank), později podnikatel, v roce 1923 uváděn jako „společník firmy Veselý a Chládek (Alpa) v Králově Poli“


  • poznámky

   Ve městě Brně působil od roku 1908 jako úředník, v Králově Poli je doložen Jan Chládek poprvé v roce 1917. Disponoval zřejmě určitým kapitálem, protože v roce 1918 ho přibral výrobce francovky ALPA Josef Veselý z finančních důvodů jako veřejného společníka ke svému podnikání. Z Veselého soukromé živnosti tak 1. července 1918 vznikla veřejná obchodní společnost s názvem „Alpa“, výroba mentholové francovky Veselý a Chládek v Král. Poli na Moravě, která se po čase dále mění na firmu „Alpa“, továrna lučebních a kosmetických přípravků Veselý a Chládek v Brně-Králově Poli.
   Společníkem Josefa Veselého byl Jan Chládek ještě i v roce 1928. V tomto roce se však společníci rozešli a začátkem 30. let Chládek začal podnikat ve stejném oboru a snažil se prosadit s konkurenční „Lví francovkou“. V té době (1932) už bydlel v Bartošově (dnes Vackově) ulici číslo 90/92, kde tehdy měla sídlo i jeho firma, Lví francovka, Jan Chládek, továrna léčebných a kosmetických přípravků, Brno.
   Později přemístil Chládek výrobu ze svého bydliště do malé provozovny v Bartošově (dnes Vackově) ulici č. 4, kde kromě francovky s mentolem vyráběl i aromatické parfémy a ústní vodu Salo.
   Po jeho smrti (začátkem roku 1941) provozovala výrobu až do znárodnění firmy v roce 1948 jeho žena Marie Anna („Lví“ francovka, Marie Chládková, výroba francovky, Královo Pole, Vackova 4).

   Informace čerpána i z následujícího pramene:
   - Brněnské adresáře z let 1907–1948
   (Heslo pro naši encyklopedii zpracoval pan PhDr. Ladislav Bartoš, děkujeme.)


  • obrazy

   img15792.jpg


  • prameny, literatura


  • osoby

   Josef Veselý
   společník ve firmě Jindřiška Wurmová
   J. Wurmová byla jedním ze svědků druhého sňatku J. Chládka


  • partneři

   Josefa Chládková (Grösslová)
   (první manželka (manželství rozloučeno v roce 1923) Anna Marie Chládková (Paroubková)
   sňatek: 2. 6. 1923, Brno (Betlémský chrám)
   (druhá manželka)


  • děti

   Jan Stanislav Chládek
   Libuše Chládková
   Jiří Chládek


  • rodiče

   Josef Chládek
   Stanislava Chládková (Kolísková)


  • ulice

   Nová
   bydliště doložené v letech 1908–1916 (dnes Lidická) Brněnská + Pražská + Ugartova (Brünner Gasse + Prager Strasse + Ugartegasse)
   bydliště doložené od roku 1917 (dnes Palackého třída) Wilsongasse - Wilsonova
   bydliště doložené v roce 1923 (dnes Husitská) Bartošova
   bydliště od roku 1932 a v prvním období i sídlo firmy, v čísle 4 později výroba (až do roku 1948, dnes Vackova))


  • stavby

   Bývalá administrativní budova firmy ALPA
   Palackého třída 158/160
   společník Josefa Veselého ve firmě ALPA v letech 1918–1928


  • související odkazy

   mapa


  • autor

   Menš


Aktualizováno: 15. 01. 2019

Účtenka firmy Jana Chládka z roku 1933. Snímek poskytl pan Ladislav Bartoš, děkujeme.