Internetová encyklopedie dějin Brna

Encyklopedie dějin města Brna


Vít Kužela. MuMB - sbírky, inv. č. 150 259.