Internetová encyklopedie dějin Brna

Encyklopedie dějin města Brna


Miloš Axman. MuMB sbírky, inv. č. 3971/4664.