Internetová encyklopedie dějin Brna

1925: Na Vysoudilce

Na Vysoudilce


 • archeologické lokality

  Holásky
  Na Vysoudilce


 • typ výzkumu

  bez bližšího určení


 • katastr

  Holásky


 • rok / datum výzkumu

  1925

 • instituce

  Státní archeologický ústav


 • nálezová zpráva

  787/51, Archiv ARÚ AV ČR Brno
  833/50, Archiv ARÚ AV ČR Brno
  1079/46, Archiv ARÚ AV ČR Brno
  1049/46, soupis lokalit na katastru Holásek, Archiv ARÚ AV ČR Brno


 • popis

  Už v roce 1904 zmiňuje A. Rzehak, že na lokalitě bylo v roce 1902 rozkopáno několik hrobů únětické kultury, z nichž byly zachráněny 2 misky, džbánek a bronzové náramky z dvojitého drátu.
  Až v roce 1925 bylo prozkoumáno pohřebiště se 17 hroby. Jeden z hrobů byl nahoře obložen kameny. Kostry ležely většinou na pravém boku a hlavou k jihozápadu. V hrobě č. 16 byly pozorovány zbytky černé drti. Innocenc Ladislav Červinka soudil, že zbyla z dřevěného srubu, v němž byl nebožtík uložen. Hroby byly celkově chudé, převládaly děti nad dospělými. Ojediněle byl objeven porušený hrob kultury zvoncovitých pohárů.


 • kultury

  únětická kultura: 2 200 - 1 700/1 600 BC


 • materiál / uložení

  Moravské zemské museum v Brně (inv. č. 614–626 a 728–753)


 • osoby

  Innocenc Ladislav Červinka
  vedoucí výzkumu


 • městská část

  Brno-Tuřany


 • autor

  Machan


Aktualizováno: 30. 09. 2017