Internetová encyklopedie dějin Brna

1998: Kostel sv. Tomáše (hrobka markraběte Jošta)

Kostel sv. Tomáše (hrobka markraběte Jošta)


 • typ výzkumu

  záchranný výzkum


 • katastr

  Brno-město


 • rok / datum výzkumu

  1998

 • instituce

  Muzeum města Brna, Archeologický ústav AV ČR


 • nálezová zpráva

  2/98, Muzeum města Brna


 • popis

  Markrabě moravský a král římský Jošt Lucemburský zemřel dne 18. ledna 1411 a následně spočinul v hrobce kostela sv. Tomáše, který měl sloužit jako pohřebiště moravských markrabat. Jeho hrobka byla znovu otevřena dne 25. října 1752 v rámci oprav podlahy realizované při barokních úpravách kostela. Podoba původní hrobky byla podrobně popsána v autentické dobové zprávě klášterního archiváře Hermanna Freye. Hrobka byla následně upravena a ostatky markraběte Jošta znovu pohřbeny.

  Moderní průzkum hrobky byl naplánován na přelom let 1998–1999. Pečlivě připravený mezioborový výzkum prováděný pod vedením archeoložky PhDr. Dany Cejnkové z Muzea města Brna byl rozložen do několika etap. V prosinci roku 1998 byl proveden geofyzikální průzkum podlahy kostela sv. Tomáše a následně byla do hrobky spuštěna sonda s videokamerou.
  Dne 18. ledna 1999 (symbolicky v den Joštova úmrtí) započal pak vlastní archeologický výzkum hrobky. Prostor pohřební prostory byl podrobně zdokumentován a vyzvednuty pozůstatky markraběte Jošta. Následoval podrobný antropologický výzkum dochovaného skeletu v Moravském muzeu v Brně a v pražském Kriminalistickém ústavu. Analýzy mimo jiné nepotvrdily hypotézu o jeho násilné smrti zaviněné otravou krátce po zvolení římským králem. Lebka markraběta Jošta byla dále použita pro antropologickou rekonstrukci podoby jeho obličeje, kterou unikátní metodou provedla J. V. Veselovská.
  Mezitím v kostele sv. Tomáše pokračoval archeologický výzkum s cílem nalezení dalších hrobů Lucemburků. Ty ovšem nebyly pod podlahou Joštovy hrobky, ani v jeho okolí bohužel identifikovány. Po skončení průzkumu byla hrobka opravena a dne 18. března 1999 proběhl pietní akt opětovného uložení Joštových kosterních ostatků.
  Celý průzkum hrobky byl provázen nebývalým zájmem veřejnosti a médii. Výsledky výzkumu byly pak prezentovány na výstavě „Moravští Lucemburkové
  1350–1411“, která byla realizována v Muzeu města Brna v červnu až prosinci roku 2000 a následně reinstalována ve Velkovévodstvím lucemburském.

  Pozn.: Při otevření hrobky Jošta Lucemburského spolupracovali i biologové, kteří při analýze materiálu z pohřbu popsali doposud neznámý druh bakterie. Nová bakterie se našla na stehenní kosti markraběte Jošta. Podle názoru biologů ji ale Jošt v sobě neměl, pochází z půdy a šlo jen o druhotnou kontaminaci té kosti. Byl to ale nový a dosud nepopsaný druh mikroorganismu, který společně s japonskými kolegy určili a pojmenovali. Dali jí po markraběti moravském název - Rhodococcus jostii. Bakterie je uložena na přírodovědecké fakultě v české sbírce mikroorganismů.


 • materiál / uložení

  Muzeum města Brna


 • městská část

  Brno-střed


 • stavby

  Hrobka markraběte Jošta Lucemburského
  Moravské náměstí 1a/680


 • prameny, literatura


 • autor

  Hromádková


Aktualizováno: 24. 01. 2014