Internetová encyklopedie dějin Brna

1974: Zadní Žleby

Zadní Žleby


 • archeologické lokality

  Královo Pole
  Zadní žleby


 • typ výzkumu

  povrchový sběr


 • trať

  Zadní Žleby

 • katastr

  Královo Pole


 • rok / datum výzkumu

  1974

 • instituce

  Moravské museum Brno (PhDr. Vladimír Ondruš)


 • nálezová zpráva

  4/74, Brno-Královo pole, trať Zadní Žleby, Muzeum města Brna


 • popis

  Na jaře roku 1974 byla zahájena stavba dálkové komunikace, která měla omezit průjezd vozidel ve směru Svitavy - Bratislava střední částí Brna. Za tímto účelem probíhaly rozsáhlé terénní úpravy v trati "Zadní Žleby".
  Při prohlídce okolí zjistil PhDr. Vladimír Ondruš v prostoru nejméně dva sídlištní slovanské objekty, rámcově zařaditelné do 9. století. Obsahovaly množství drobného lomového kamení, střepy, zvířecí kosti a mazanici.
  Získané nálezy (10 střepů, zlomek hliněného přeslenu, 2 zlomky zvířecích kostí a mazanice) byly předány do Muzea města Brna.


 • kultury

  raný středověk (550 – 1200)


 • materiál / uložení

  Muzeum města Brna, inv. č. 319 627–319 644


 • osoby

  Vladimír Ondruš
  archeolog


 • městská část

  Brno-Královo Pole


 • autor

  Hromádková


Aktualizováno: 30. 09. 2017