Internetová encyklopedie dějin Brna

1984: Františkánská 2-4

Františkánská 2-4


 • archeologické lokality

  Františkánská


 • typ výzkumu

  povrchový sběr


 • katastr

  Brno-město


 • rok / datum výzkumu

  1984

 • instituce

  Muzeum města Brna


 • nálezová zpráva

  2/84, Františkánská 2-4, středověk, Muzeum města Brna


 • popis

  V měsících srpnu a září 1984 při provádění výkopových prací (hledání studny) v rámci průzkumu podzemí Brna na Františkánské ulici 2-4 narazili pracovníci na kulturní vrstvu, obsahující keramický a kostěný materiál. Sonda se nacházela uprostřed domu a sahala do hloubky zhruba 5 m.
  Nalezený keramický materiál se skládal ze zlomků hrnců, mís, džbánků, polic, brněnských pohárů, trojnožek a zásobnic. Většina tenkostěnných střepů je vyrobena z jemného materiálu, mnohdy opatřeného polevou nebo engobou. Profilace okrajů je velmi různorodá. Tři střepy zdobí otisk radélka. Jeden nalezený zásobnicový okraj je zdoben vlnicemi a vyroben z tuhového materiálu. Časově náleží nalezený materiál do období 14.–15. století, polévané zlomky jsou zcela novodobé.


 • kultury

  středověk (550 – 1500): 14. - 15. století
  novověk (1 500 - současnost)


 • materiál / uložení

  Muzeum města Brna, inv. č. 321640 - 321687


 • ulice

  Františkánská


 • městská část

  Brno-střed


 • stavby

  Konvent kláštera františkánů
  Františkánská 2-4/501


 • autor

  Hromádková


Aktualizováno: 09. 02. 2014