Internetová encyklopedie dějin Brna

2004: Vinohrady - Vídeňská, stavba bytového domu

Vinohrady - Vídeňská, stavba bytového domu


 • archeologické lokality

  Štýřice
  Vídeňská
  Vinohrady


 • typ výzkumu

  záchranný výzkum


 • číslo parcely

  1215, 1216/1

 • katastr

  Štýřice


 • rok / datum výzkumu

  2004

 • instituce

  ÚAPP Brno


 • terénní situace

  Naleziště se nachází na severovýchodním úpatí výrazného návrší Červeného kopce. Zkoumány byly řezy archeologickými objekty v části plochy a v menší míře i plošné situace v rozsahu vlastní stavební jámy.

 • nálezová zpráva

  11/05, 2005, Brno 2004, Vídeňská - Vinohrady, archiv ÚAPP Brno


 • popis

  Během záchranného výzkumu byla zřejmě zaznamenána stará uliční zástavba z přelomu 19. a 20. století. V místě proluky uliční zástavby byly doloženy relikty dvou hliněných sklepů dnes již pod neexistujícími domy, respektujícími uliční čáru dnešní ulice Vinohrady.
  Nález železného koše na uložení skleněného demižonu nasvědčuje pravděpodobnému vinařskému využívání sklepení. Je možné, že kopané sklepy vznikly již na přelomu 18. a 19. století, kdy tu ještě neexistovala domovní zástavba. Sklepy mohly být po tradičním způsobu umístěny do sprašového břehu v blízkosti úvozu.


 • kultury

  novověk (1 500 - současnost)


 • materiál / uložení

  Muzeum města Brna inv. č.: 187/04-104,114


 • ulice

  Vídeňská
  Vinohrady


 • městská část

  Brno-střed


 • prameny, literatura


 • autor

  Gei


Aktualizováno: 28. 03. 2012