Internetová encyklopedie dějin Brna

1996: Kobližná 4

Kobližná 4


 • archeologické lokality

  Kobližná


 • typ výzkumu

  záchranný výzkum


 • číslo parcely

  143

 • katastr

  Brno-město


 • rok / datum výzkumu

  1996

 • instituce

  ÚAPP Brno


 • terénní situace

  Dokumentované podloží je tvořeno šedočernými jílovitými náplavovými hlínami, zachycenými na profilech P-1 až P-5, které byly postupně vytvářeny akumulační činností potoka.

 • nálezová zpráva

  56/97, 1997, Brno - Kobližná č.p. 4; blok 27, 1996, archiv ÚAPP Brno


 • popis

  Výzkum byl vyvolán sanací sklepů v prostorách nárožního bloku domů ulic Kobližná a Poštovská a potvrdil intenzivní osídlení těchto míst již od založení města.
  Největším přínosem je však ojedinělý nález pravoúhlého zahloubeného objektu, který rozmnožil stávající informace o počátcích zástavby městišť ve 13. století.


 • kultury

  vrcholný středověk (1 200 – 1 400 )


 • materiál / uložení

  Muzeum města Brna inv. č. 59/96-103/1 až 59/96-132/3


 • obrazy

  img14384.jpg


 • ulice

  Kobližná
  Poštovská


 • městská část

  Brno-střed


 • stavby

  Knihovna Jiřího Mahena
  Kobližná 4/70


 • související odkazy

  mapa


 • prameny, literatura


 • autor

  Gei


Aktualizováno: 01. 11. 2015

Kobližná 4 - archeologický výzkum při sanaci podzemí (pohled na profil P3 průrazem ze sklepa).   Foto ÚAPP Brno 1996, č. neg. 59/96-1.