Internetová encyklopedie dějin Brna

1991: Vídeňská

Vídeňská


 • archeologické lokality

  Štýřice
  Vídeňská


 • typ výzkumu

  záchranný výzkum


 • číslo parcely

  640/8

 • katastr

  Štýřice


 • rok / datum výzkumu

  1991

 • instituce

  Archeologický ústav ČSAV Brno


 • nálezová zpráva

  1155/92, Nálezová zpráva, Archiv ARÚ AV ČR Brno


 • popis

  Výkop pro vodovodní potrubí, prováděný jižně od Vídeňské 16, proťal kulturní vrstvu až na sprašové podloží. Pod souvrstvím navážek byla odkryta vrstva s atypickými střepy z období 9.–13. století. Pod touto vrstvou byla zjištěna vrstva ještě starší se střepy středohradištními, tj. z 9. a počátku 10. století. Původní vrstvy bohužel značně porušila jáma s recentní výplní.


 • kultury

  doba středohradištní (800 – 950)
  doba mladohradištní (950 – 1 100 )
  vrcholný středověk (1 200 – 1 400 )


 • materiál / uložení

  Muzeum města Brna


 • ulice

  Vídeňská


 • městská část

  Brno-střed


 • autor

  Machan


Aktualizováno: 31. 07. 2012