Internetová encyklopedie dějin Brna

1997-1998: Náměstí Svobody 8

Náměstí Svobody 8


 • archeologické lokality

  náměstí Svobody


 • typ výzkumu

  záchranný výzkum


 • číslo parcely

  130

 • katastr

  Brno-město


 • rok / datum výzkumu

  1997-1998

 • instituce

  Archaia Brno o.p.s.


 • nálezová zpráva

  02/98, 1998, Brno - náměstí Svobody č. 8, Archaia Brno o.p.s.


 • popis

  Záchranný archeologický výzkum probíhal v podzimních a zimních měsících roku 1997 a 1998 zároveň se zemními pracemi prováděnými v rámci rekonstrukce domu náměstí Svobody č. 8. Sledovaná plocha výzkumu se nachází v SV frontě náměstí a ve středověku náležela k městské čtvrti Běhounské.
  Nejstarší archeologicky zjištěné osídlení spadá do období lokace města, tj. do 1. poloviny 13. století. Tyto aktivity se soustředily převážně v prostoru dvora, v ostatních prostorách byly zničeny mladší stavební činností.
  Z tohoto období byly zachyceny četné kulturní vrstvy a pozůstatky suterénu dřevohliněného domu, zaniklého požárem v průběhu 13. století. V poslední třetině 13. století zde vzniká nejstarší kamenné jádro domu, které se nachází v čele parcely. Půdorysnou dispozici respektovaly všechny mladší přestavby, které dům až na poslední úpravy pojaly jako jádro, ze kterého se postupně rozrůstaly. V prostoru dvorku bylo dokumentováno hospodářské zázemí parcely reprezentované několika odpadními objekty a kulturními vrstvami z období od 13. století po současnost. Dokumentována byla i kamenná studna a pec. Nejvýraznějším pozdně barokním stavebním zásahem, archeologicky doloženým na zkoumané ploše, bylo vybudování kanalizace. Kromě běžně nalézané stolní a kuchyňské keramiky byly výzkumem získány i méně běžné předměty jako např. torzo aquamanile, dřevěná soustružená miska na duté nožce nebo polovina soustruženého talíře z javorového dřeva.


 • kultury

  vrcholný středověk (1 200 – 1 400 )
  novověk (1 500 - současnost)


 • materiál / uložení

  A033/97-0100-001 až A033/97-0934-001 - MuMB


 • obrazy

  img10853.jpg img10854.jpg img10855.jpg img10856.jpg


 • seznam nálezů

  Dřevěná miska na nízké duté nožce (miska: soustružená - dřevo)
  Stolní a kuchyňská keramika (hrnec - keramika)


 • ulice

  náměstí Svobody


 • městská část

  Brno-střed


 • stavby

  Národní památkový ústav
  náměstí Svobody 8/72


 • související odkazy

  mapa
  zobrazit na mapě


 • prameny, literatura


 • autor

  Sed


Aktualizováno: 30. 07. 2012

Plocha archeologického výzkumu na dvorku domu náměstí Svobody 8, akce A033/1997. Foto Archaia Brno, inv. č. A033-97-013.