Internetová encyklopedie dějin Brna

Přeložení termínu výročního trhu

Přeložení termínu výročního trhu


 • 28. 1. 1514 


 • místo

  Budín


 • charakteristika

  Vladislav II. Jagellonský překládá termín výročního trhu z roku 1419 (sv. Božího Těla) o týden dříve.
  Výroční trh začínal před svátkem nejsvětější Trojice a držel se následujících čtrnáct dní.


 • účastníci

  Vladislav II. Jagellonský, král český a markrabě moravský,
  purkmistr a rada města Brna

 • zajímavosti

  Svátek Božího Těla se řadí k tzv. pohyblivým svátkům. Nejdříve se mohl slavit 21. května a nejpozději 24. června.

 • poznámka

  Purkmistr a konšelé města Brna svou žádost odůvodnili následovně: "lidé tímto trhem a různými s tím souvisejícími zaměstnáními zanedbávají a nemohou povinně a nábožně uctívati den Těla Kristova (svátek Božího Těla)."


 • prameny, literatura


 • autor

  Jord


Aktualizováno: 14. 07. 2018