Internetová encyklopedie dějin Brna

Potrestání kněze Jana Czayslera, kazatele u sv. Jakuba

Potrestání kněze Jana Czayslera, kazatele u sv. Jakuba


 • 29. 11. 1566 


 • místo

  Vídeň


 • charakteristika

  Maxmilián II., král český a markrabě moravský oznamuje purkmistrovi a radě města Brna, že připustil, aby kněz Jan, kazatel u sv. Jakuba v Brně, byl pro své přečiny proti řeholnímu slibu potrestán, a přikazuje jim, aby jeho potrestání nezabraňovali.


 • účastníci

  Maxmilián II., král český a markrabě moravský,
  Jan Czaysler, kněz,
  purkmistr a rada města Brna

 • poznámka

  V kostele u sv. Jakuba v 60. letech 16. století byli kazateli a faráři odpadlí mniši, nebo kněží holdující novotám ve víře, tedy protestanskému smýšlení.
  V roce 1566 zde působil bývalý převor dominikánského kláštera u sv. Michala, kněz Jan Czaysler, který opustil svůj klášter a uzavřel sňatek. Řádový provinciál Bedřich Bořikovský jej dal uvěznit v klášterním vězení a chtěl jej později odvézti do Olomouce, poněvadž nepokládal Brno za dosti spolehlivé. Císař Maxmilán II. psal v té věci Brňanům a přikázal jim, aby nečinili žádných překážek při odvážení viníka z města.
  Brněnská městská rada však jak panovníkův, tak biskupův příkaz ignorovala a naopak "svým způsobem" dopomohla provinilému knězi k útěku. Po dobu čtyř let se touto záležitostí zabývala Česká kancelář. Konečný osud Jana Czayslera z listinného materiálu nelze nadále zjistit.


 • prameny, literatura


 • události

  27. 11. 1565
  Uvěznění kněze Jana Czayslera, kazatele u sv. Jakuba


 • stavby

  Kostel sv. Jakuba
  Rašínova


 • autor

  Jord


Aktualizováno: 14. 07. 2018