Internetová encyklopedie dějin Brna

Založení Nadace Veronica

Založení Nadace Veronica


 • 10. 9. 1992 


 • ulice

  Panská

 • číslo orientační

  9


 • charakteristika

  Nadace Veronica byla založena významnými představiteli několika brněnských ekologických a kulturních kruhů s cílem získávat další zdroje na podporu ochrany přírody.
  Posláním nadace je podporovat šetrný vztah k přírodě a šířit nejrůznější formy takového myšlení a konání.
  Nadace Veronica podporuje místní i regionální projekty na zachování přírodních a kulturních hodnot krajiny, zejména na Moravě a ve Slezsku. Nadace přitom nerozvíjí pouze přírodovědně zaměřené programy, ale podporuje celý soubor aktivit odrážejících umělecká, kulturní, filozofická i biologická východiska pro hledání harmonického vztahu k přírodě.


 • zajímavosti

  Patronkou nadace je mezzosopranistka Magdalena Kožená.

 • poznámka

  Na konci roku 1998 se Nadace Veronica sloučila s Nadací pro záchranu lužního lesa a spravuje její majetek ve zvláštním fondu určeném pro výkup pozemků a ochranu lužní krajiny.


 • prameny, literatura


 • události

  3. 12. 2008
  Otevření nadačního obchůdku „U Veronicy“ – ojedinělý benefiční projekt na Moravě


 • městská část

  Brno-střed


 • související odkazy

  mapa


 • autor

  Ma


Aktualizováno: 28. 06. 2018