Internetová encyklopedie dějin Brna

Italské dny v Brně

Italské dny v Brně


 • 5. 6. 1998 (5.–12.6.1998)


 • nej...

  poprvé jinde než v Praze


 • charakteristika

  Italské dny v Brně, které se konaly ve dnech 5.–12. června 1998, zahájila slavnost položení věnců u rekonstruovaného pomníku italských vlastenců na Špilberku. Bohatý program pokračoval vernisážemi několika výstav, klavírním koncertem v Křišťálovém sále Staré radnice, promítáním italských filmů, několika dalšími přednáškami a mezinárodním seminářem "Špilberk a italské obrození".
  Samostatnou a velmi důležitou událostí bylo otevření nového výrobního komplexu firmy Nová Mosilana, a. s. Zahájena byla i další jednání o ekonomické spolupráci mezi oběma zeměmi.


 • účastníci

  akce se konala pod záštitou velvyslance Itálie v ČR Maurizia Morena a primátorky města Brna Dagmar Lastovecké,
  pořadateli Italských dnů bylo Velvyslanectví Itálie v ČR, Statutární město Brno a Společnost přátel Itálie

 • zajímavosti

  Na pietním aktu - položení věnců u rekonstruovaného pomníku italských vlastenců na Špilberku - italský velvyslanec přečetl i poselství prezidenta Scalfara. Pietní akt doprovodila i hudba kavalerie brigadýrů z Pozzuoli. Na rekonstrukci pomníku italský prezident přispěl osobním darem.

 • poznámka

  Během Italských dnů byla zahájena výstava fotografií Aurelia Amendoly (zachycující rekonstrukci florentské baziliky San Lorenzo), výstava soch (v Etnografickém ústavu Moravského zemského muzea), výstava proslulých raně křesťanských a byzantských mozaik v Ravenně (Moravská galerie na Moravském náměstí) a výstava fotografií Rossana Maniscalchiho "Obyčejní lidé mé země" (budova rektorátu Masarykovy univerzity). Italský večer uspořádalo město Cattolica. V kině Art byly promítnuty filmy Viscontiho a Antonioniho.
  Tématem několika přednášek byla demokracie v Itálii (doc. Bělohradský), podíl brněnského architekta na Fontáně di Trevi v Římě (doc. Kroupa), život a dílo básníka Leopardiho (prof. Singh).

  Spolupořadatelství se ujalo několik významných brněnských institucí: Kulturní a informační centrum města Brna, Muzeum města Brna, Moravské zemské muzeum, Moravská galerie v Brně, Masarykova univerzita Brno a Obchodní a hospodářská komora Brno.


 • prameny, literatura

  Ostatní literatura
  "Italové a Brno"
  článek ve sborníku nebo kapitola v knize
  "Haló Brno (červenec 1998)"


 • osoby

  Dagmar Lastovecká
  primátorka města Brna (poskytnutí záštity)


 • objekty

  Italové zemřelí na Špilberku
  pomník: Špilberk - park 0/02
  u pomníku se konal slavnostní akt položení věnců


 • autor

  Jis


Aktualizováno: 27. 06. 2018