Internetová encyklopedie dějin Brna

Převzetí truhly po panu Ambrožovi z Ottersdorfu

Převzetí truhly po panu Ambrožovi z Ottersdorfu


 • 17. 11. 1564 


 • místo

  Brno


 • charakteristika

  Zikmund Helt z Kementu a na Meziříčí, císařský rada a místokancléř království českého oznamuje a stvrzuje, že mu byla vydána do úschovy od purkmistra a rady města Brna dřevěná truhla, náležející sirotkům po panu Ambrožovi z Ottersdorfu. Tím osvobozuje představitele města od případných požadavků na vydání truhly.


 • účastníci

  Zikmund Helt z Kementu, místokancléř českého království,
  purkmistr a rada města Brna

 • poznámka

  Ambrož z Ottersdorfu byl v letech 1543–1548 brněnským radním písařem.
  Po roce 1550 provozoval v Brně právnickou praxi a v letech 1554–1559 zastával úřad prokurátora Markrabství moravského.


 • prameny, literatura


 • autor

  Jord


Aktualizováno: 14. 07. 2018