Internetová encyklopedie dějin Brna

Žádost o potvrzení dvou privilegií

Žádost o potvrzení dvou privilegií


 • 29. 1. 1646 


 • místo

  Linec


 • charakteristika

  Ferdinand III., král český a markrabě moravský se obrací na zemského hejtmana Markrabství moravského s nařízením, aby mu po poradě s důchodním Mikulášem Nusserem odevzdal dobrozdání, zdali by mohl povolit městu Brnu potvrzení dvou předložených privilegií, která se týkají mýta a silnice a skladovacího práva (práva skladu) pro slezské plátno.


 • účastníci

  Ferdinand III., král český a markrabě moravský,
  moravský zemský hejtman,
  město Brno


 • prameny, literatura


 • autor

  Jord


Aktualizováno: 13. 07. 2018