Internetová encyklopedie dějin Brna

Protokol o spolupráci a přátelství mezi městy Homs (Sýrie) a Brnem

Protokol o spolupráci a přátelství mezi městy Homs (Sýrie) a Brnem


 • 5. 11. 1986 


 • místo

  Homs


 • charakteristika

  Obě města se dohodla na spolupráci v těchto oblastech:
  - plány a projekty rozvoje obou měst
  - ochrana životního prostředí
  - výměna informací
  - zabezpečení práva města v případě vnějšího napadení.


 • účastníci

  představitelé měst Brna a Homsu

 • zajímavosti

  Protokol o spolupráci byl sepsán na základě "dohody o spolupráci mezi Syrskou arabskou republikou a bratrskou Československou socialistickou republikou, výnosu (usnesení) č. 6 z 26. 2. 1986 a rozhodnutí výkonného byra městské rady v Homsu č. 224 ze dne 3. 11. 1986 týkajícího se vyhlášení družby mezi městy".


 • prameny, literatura


 • autor

  Jord


Aktualizováno: 28. 06. 2018