Internetová encyklopedie dějin Brna

Sympozium k 200. výročí narození Františka Alexandra Zacha

Sympozium k 200. výročí narození Františka Alexandra Zacha


 • 24. 4. 2007 


 • ulice

  Zelný trh

 • číslo orientační

  8


 • charakteristika

  Sympozium uspořádali Jihomoravský kraj, Historický ústav AV ČR, pobočka Brno, Společnost přátel jižních Slovanů v České republice, Ústav slavistiky FF MU v Brně. Součástí setkání se stalo první slavnostní předání Ceny Františka Alexandra Zacha a pietní akt u jeho hrobu.


 • účastníci

  Jeho Excelence Vladimír Vereš, velvyslanec Republiky Srbsko v ČR (přednesl zdravici),
  Igor Poledňák, zástupce hejtmana Jihomoravského kraje,
  přednášející a účastníci sympozia

 • zajímavosti

  V rámci sympozia byla poprvé udělena Cena Františka Alexandra Zacha, jejími laureáty se stali:
  - Petr Šmajser a Petr Jakeš, kteří od roku 1999 (tehdy ještě jako studenti) poskytují obětavou a všestrannou pomoc dětem srbských uprchlíků z Kosova
  - Dr. Dušan Kvapil, emeritní profesor Bělehradské univerzity za celoživotní dílo na poli výuky češtiny v Srbsku, překladatelskou činnost a úsilí o zachování a rozvoj česko-srbské vzájemnosti (cena mu byla předána 23. 10. 2007 ve slavnostním sále magistrátu města Kragujevac)

 • poznámka

  Všechny přednesené referáty byly publikovány ve sborníku. Odpoledne se účastníci sympozia poklonili památce generála Zacha u jeho hrobu na brněnském Ústředním hřbitově, který byl renovován.
  Cena Františka Alexandra Zacha byla ustavena na jednání Rady Jihomoravského kraje 12. 4. 2007, cílem jejího udělování je „reprezentativním způsobem odměňovat a společensky zviditelňovat osoby, které výrazným způsobem vynikly na poli česko-srbských vztahů“


 • prameny, literatura


 • události

  24. 5. 2007
  Setkání patnácti prezidentů zemí střední, jižní a východní Evropy
  účastník setkání prezidentů, prezident Republiky Srbsko Boris Tadič, vzdal 26. 5. 2007 poctu u hrobu generála Františka Alexandra Zacha, na brněnském Ústředním hřbitově


 • osoby

  František Alexandr Zach
  akce konána na jeho počest


 • městská část

  Brno-střed


 • autor

  Menš


Aktualizováno: 26. 06. 2018