Internetová encyklopedie dějin Brna

Převoz deskové gotické malby „Madona z Veveří“ z pražské Národní galerie do Brna

Převoz deskové gotické malby „Madona z Veveří“ z pražské Národní galerie do Brna


 • 7. 3. 2016 


 • ulice

  Petrov
  sídlo Diecézního muzea

 • číslo orientační

  1

 • katastr

  Brno-město

 • místo

  Diecézní muzeum v Brně

 • nej...

  Morava
  nejspíše první dochovaná desková malba


 • charakteristika

  Gotická malba Madona z Veveří v pondělí 7. března 2016 po 13. hodině dorazila za přísných bezpečnostních opatření z Prahy do Diecézního muzea v Brně, kde je od 16. března dlouhodobě vystavená.
  Obraz byl desítky let součástí expozice Národní galerie v Praze.
  Obraz převáželi ve vypolstrované klimatizované bedně. V ní musel ještě 24 hodin zůstat, pak jej v muzeu vybalili a umístili do zabezpečené vitríny.


 • zajímavosti

  Madona z Veveří má nevyčíslitelnou hodnotu, při převozu byla pojištěná na 25 milionů korun. Jelikož je národní kulturní památkou, doprovázel ji z Prahy policejní kordon.

 • poznámka

  Gotická malba byla původně majetkem farnosti ve Veverské Bítýšce. Až ve 30. letech minulého století ale odhalil její význam profesor Eugen Dostál. V roce 1938 ji převezli do Prahy, nejspíš proto, aby ho tam odborníci zrestaurovali. Tam pak vzhledem k válečnému a poválečnému dění zůstala až dodnes.

  O vydání zpět do Brna na základě majetkového narovnání státu s církvemi rozhodl v srpnu 2015 Obvodní soud pro Prahu 1 a poté, co se Národní galerie odvolala, převoz na Moravu potvrdil na konci roku 2015 Městský soud v Praze.
  Národní galerie, jež obraz vystavovala v Anežském klášteře, argumentuje mimo jiné tím, že je dílo v Praze už od 30. let, a tudíž nespadá pod zákon o restitucích. Ten napravuje jen křivdy způsobené komunistickým režimem v letech 1948 až 1989. Soudy ovšem konstatovaly, že stát si obraz jednoznačně přivlastnil až v roce 1958, kdy ho svěřil galerii.

  Vznik obrazu se datuje mezi roky 1340 až 1350 a s největší pravděpodobností pochází z pražské dílny Mistra vyšebrodského oltáře. Podle historiků jej na hrad Veveří přivezl Karel IV., ještě jakožto markrabě moravský, či snad jeho bratr Jan Jindřich, který po něm funkci převzal a nechal ji umístit do veverské kaple.

  „Na Moravě je to nejspíše první dochovaná desková malba. Nástěnné malířství zde fungovalo už někdy od 12. století, což můžeme vidět například v rotundě svaté Kateřiny ve Znojmě, desková malba je ale skutečně unikátní,“ vysvětlil význam této národní kulturní památky kunsthistorik z Masarykovy univerzity Aleš Flídr, který měl na toto téma nedávno ve Veverské Bítýšce přednášku.

  Zamyšlení nad obrazem Madony z Veveří generálního vikáře brněnské diecéze Mons. Jiřího Mikuláška:
  „Originál Madony z Veveří nás spojuje přes všechny ta staletí s předky ve víře, kteří skrze tento obraz prožívali zvláštní niterný vztah lásky a důvěry. A také nás spojuje s tvůrcem obrazu. Ten, kdo ji maloval, vložil do svého díla živý vztah lásky k Matce Boží jako k někomu, kdo je, na koho se může obracet jako k matce a to z originálu vyzařuje, i když se to nedá změřit. Je to duchovní skutečnost, která není záležitostí rozumu, ale srdce.“


 • prameny, literatura


 • události

  1. 8. 2007
  Obnovení činnosti Diecézního muzea v Brně
  místo současného umístění obrazu


 • osoby

  Eugen Dostál
  historik umění


 • stavby

  Kaple Nanebevzetí Panny Marie
  Hrad Veveří
  místo původního umístění obrazu
  Diecézní muzeum
  Petrov 1/275


 • městská část

  Brno-střed


 • autor

  Ma


Aktualizováno: 02. 01. 2020