Internetová encyklopedie dějin Brna

Zákaz konání kázání v domě pana Ondřeje ml. z Puchhaimu

Zákaz konání kázání v domě pana Ondřeje ml. z Puchhaimu


 • 30. 9. 1613 


 • místo

  Řezno


 • charakteristika

  Císař Matyáš II. oznamuje Brněnským, že panu Ondřejovi z Puchhaimu bylo důrazně nařízeno, aby ve svém domě na Lochenperku nedovolil žádná "nová" (= luterská) kázání a že v této záležitosti byli jako komisaři ustanoveni kardinál (František z Ditrichštejna) a Vilém z Roupova.
  Neuposlechne-li dotyčný, má město právo jeho kazatele uvěznit, kostelní náčiní z Lochenperku dát dopravit na radnici a o všem ihned informovat císaře.


 • účastníci

  císař Matyáš II.,
  brněnští měšťané

 • zajímavosti

  Císař Matyáš II. o této věci informují zemského hejtmana Karla staršího ze Žerotína a žádá, aby byl komisařům nápomocen.


 • prameny, literatura


 • události

  30. 9. 1613
  Vyjádření Karla st. ze Žerotína k obvinění Ondřeje ml. Z Puchhaimu


 • osoby

  Karel starší ze Žerotína
  zemský hejtman


 • autor

  Jord


Aktualizováno: 13. 07. 2018