Internetová encyklopedie dějin Brna

VÝSTAVA "VELKÁ VÁLKA ANEB ZAČALO TO V SARAJEVU..."

VÝSTAVA "VELKÁ VÁLKA ANEB ZAČALO TO V SARAJEVU..."


 • 28. 6. 2014 (29.6.2014–31.12.2014)


 • ulice

  Špilberk

 • číslo orientační

  1

 • katastr

  Brno-město

 • místo

  Muzeum města Brna, Hrad Špilberk - jižní křídlo, 2. nadzemní podlaží


 • charakteristika

  Při příležitosti 100. výročí vypuknutí první světové války připravilo Muzeum města Brna výstavu, která připomíná tento neblaze proslulý konflikt 20. století. Zejména se zaměřila na příčiny, vznik, průběh a dopad této války na obyvatele Brna. Dobovou atmosféru dokládaly originální trojrozměrné předměty z tohoto období.
  V úvodu výstavy mohli diváci shlédnout doklady o běžném životě občanů Brna v předválečném období. Na ně navazovala připomínka sarajevského atentátu na následníka trůnu Františka Ferdinanda d´Este, jenž byl signálem k vypuknutí války a přerušil dlouhé období míru.
  V navazujících místnostech se návštěvníci seznámili s okamžiky mobilizace, situací vojáků, kteří se ocitli na frontě a s životem v Brně v letech 1914–1918. Část výstavy se zaměřila na ukázku zbraní, uniforem, militárií a válečných artefaktů všech zúčastněných stran konfliktu.
  Další část výstavy pak přiblížila život raněných vojáků, léčených v brněnských vojenských nemocnicích a lazaretech, a také dochované pozůstatky války (hřbitovy, pomníky, dobové upomínkové předměty,...).
  Závěr výstavy byl věnován odrazu této světové události v dnešní době prostřednictvím fotografií z vojensko-historických akcí fotografky Michaely Wecker.


 • účastníci

  autoři výstavy:
  - Radim Dufek, odborník na vojenskou historii
  - Mgr. Pavel Košťál
  - Mgr. Dana Olivová
  - Michaela Wecker, autorka fotografií z vojensko-historických akcí

 • zajímavosti

  Výstava "Velká válka aneb začalo to v Sarajevu..." byla součástí rozsáhlého projektu mnoha muzejních institucí, které připravily výstavy na různá téma, jenž dokumentovaly a prezentovali tuto historickou událost. V rámci projektu byl vydán "Cestovní pas Velké války", díky kterému měli návštěvníci výstav projektu slevu 20 % ze vstupného.

  Cyklus výstav k výročí první světové války:
  - "Spojeni svazkem manželským" (Národní památkový ústav, státní zámek Konopiště)
  - "Pošta za velké války" (Poštovní muzeum Praha)
  - "Naše moře..." (Národní technické muzeum Praha)
  - "Domov za velké války..." (Moravské zemské muzeum Brno)
  - "V zákopech první světové války..." (VHÚ Praha - Žižkov)
  - "Ustrňte se nad osudem válečných vdov a sirotků (MZM, Palác šlechtičen)
  - "První světová válka. Prolog k 20. století..." (Národní muzeum)
  - "Technika v míru, technika ve válce..." (Technické muzeum v Brně)
  - "Velká válka aneb začalo to v Sarajevu..." (Hrad Špilberk Brno)
  - "Kubismus uprostřed války" (Moravská galerie v Brně)
  - "Brno - moravský Manchester" (Moravská galerie v Brně)
  - "Haličské hřbitovy Dušana Jurkoviče" (Moravská galerie v Brně).

  Kromě výstav byl připraven i bohatý doprovodný program, pietní akty, přednášky, odborné semináře, soutěže nebo prohlídky pro děti a školní skupiny.

 • poznámka

  1) Program slavnostního zahájení projektu Velká válka dne 28. 6. 2014:
  - od 14:30 - oficiální zahájení projektu Velká válka v centru města Brna

  - od 15:30 - prostor u 5. nástupiště hlavního nádraží, příjezd parního vlaku (ve spolupráci s Českými drahami a.s.) se salonním vozem Františka Ferdinanda D´Este a VIP hosty na V. nástupiště, přivítání následníka trůnu za účasti zástupců města, VIP a uniformovaných jednotek, přistavení historického automobilu a přesun kolony přes město na hrad Špilberk

  - od 16:30 - rekonstrukce atentátu na následníka trůnu Františka Ferdinanda před jižním křídlem Špilberku s vysvětlujícím komentářem pro diváky a návštěvníky města

  - od 17:00 - vernisáž projektu Velká válka za účasti zástupců Ministerstva kultury a Ministerstva obrany, zástupců města Brna, hostů a uniformovaných zástupců historických vojsk na západní kurtině hradu Špilberk v prostorách Muzea města Brna a vernisáž výstavy Velká válka aneb začalo to v Sarajevu…, dechová hudba RU, polní pekárna, letecké modely


  2) Programy pro školy (II. stupeň ZŠ, SOŠ, gymnázia) a zájmové skupiny v rámci výstavy na Špilberku: "Až rozkvetou vlčí máky" - výklad ve výstavě zaměřený na vystavené předměty, vyprávění autentických příběhů, práce s textem a obrazovým materiálem, hraní v roli v edukační dílně


 • prameny, literatura

  zobrazit


 • stavby

  Hrad a pevnost Špilberk
  Špilberk 1/210


 • městská část

  Brno-střed


 • související odkazy

  Muzea připomínají 100. výročí od vypuknutí první světové války
  Muzeum města Brna - Výstava Velká válka aneb začalo to v Sarajevu...
  VELKÁ VÁLKA


 • autor

  Studentský záznam


Aktualizováno: 24. 06. 2018