Internetová encyklopedie dějin Brna

Odpuštění vinných desátků

Odpuštění vinných desátků


 • 22. 9. 1603 


 • místo

  Lednice


 • charakteristika

  Karel z Lichtenštejna a Mikulova, na Valticích, Plumlově, hradě Úsově a Kunštátě, císařský hofmistr a komorník arciknížete rakouského Matyáše, dává na vědomí purkmistrovi a radě města Brna, že vyhověl požadavkům měšťanské deputace a odpustil brněnským měšťanům mající vinice na jeho pozemcích vinné desátky po dobu deseti let pod podmínkou finanční zápůjčky ve výši 30 000 zlatých moravských.


 • účastníci

  Karel z Lichtenštejna,
  purkmistr a rada města Brna

 • zajímavosti

  Jednalo se o vinice v Malých a Velkých Starovicích (dnes Starovičky a Starovice).


 • prameny, literatura


 • autor

  Jord


Aktualizováno: 13. 07. 2018