Internetová encyklopedie dějin Brna

Odhalení pomníku padlých v první světové válce v Brně-Bohunicích

Odhalení pomníku padlých v první světové válce v Brně-Bohunicích


 • 25. 5. 1919 


 • ulice

  Im Freiheitspark - V sadě Svobody
  dnes Neužilova

 • katastr

  Bohunice


 • charakteristika

  Slavnost odhalení pomníku pořádala tělocviční jednota Sokol.
  Účastníci se sešli v hostinci u Matějků (ulice Rolnická), poté o půl třetí odpoledne vyšel průvod v čele s hudbou do parku „Svobody“.


 • účastníci

  členové Sokola Brno-Bohunice,
  občané

 • zajímavosti

  Pro neshody mezi organizacemi v Bohunicích se odhalení pomníku nezúčastnili všichni občané, někteří dokonce ani nedali vyrýt jména svých drahých padlých na nový pomník.

 • poznámka

  Starosta bohunického Sokola Augustin Havránek přivítal hosty a promluvil o významu pomníku. Poté byl pomník odhalen. Dorostenky k němu položily věnec a přítomní zazpívali hymnu Nad Tatrou sa blýská.
  O historii pomníku promluvil Bohumil Neužil, náčelník místního Sokola.
  Hlavní řečník, starosta župy II., učitel Josef Havránek, hovořil o dobových proměnách dřívější monarchie a nynější republiky.
  Následoval přednes básně „Tři doby české země“ (dorostenka Koubková).
  Vládní komisař Jan Šmíd, jako předseda správní komise pro Bohunice, poděkoval všem, kdo přispěli k postavení pomníku, a odevzdal jej veřejnosti.
  Básní „Oj prapory zavějte!“, kterou přednesla dorostenka Olga Šmídová, a zpěvem státní hymny „Kde domov můj“ byla slavnost ukončena.
  (Informace pro naši encyklopedii poskytl Ing. Antonín Crha, místostarosta Brno-Bohunice, děkujeme.)


 • obrazy

  img15922.jpg


 • události

  23. 4. 1997
  Znovuodhalení pomníku obětí světových válek v Brně-Bohunicích
  pomník navazuje historicky na památník z roku 1919
  13. 4. 1919
  Slavnost sázení lip v Brně-Bohunicích


 • objekty

  oběti 1. světové války z Bohunic
  pomník: Neužilova 0/01


 • městská část

  Brno-Bohunice


 • autor

  Menš


Aktualizováno: 08. 04. 2019

25. 5. 1919 - slavnostní odhalení pomníku obětí 1. světové války v ulici V sadě Svobody (dnes Neužilova). Fotografii ze svého archívu poskytl pan Antonín Crha, děkujeme.