Internetová encyklopedie dějin Brna

Darování mlýna pod Puhlíkem městu

Darování mlýna pod Puhlíkem městu


 • 14. 4. 1469 


 • místo

  Olomouc


 • charakteristika

  Matyáš Korvín, král uherský, daroval městu Brnu a obci za jeho "katolickou věrnost a stálost" mlýn pod Puhlíkem (Denisovy sady) a dvůr v Měníně.


 • účastníci

  Matyáš Korvín, král uherský,
  město Brno

 • zajímavosti

  Matyáš odměnou za stálost a dobrotu města Brna a na vyrovnání dřívějších škod učiněných městu za starých časů, dává městu a jeho obci z práva protektora katolíků alodiální dvůr v Měníně, který válečně a výbojem odňal Mlýnkovi ze Svitávky, jeho držiteli a nepříteli katolické víry a příznivci a podporovateli kacířství.


 • prameny, literatura


 • autor

  Jord


Aktualizováno: 14. 07. 2018