Internetová encyklopedie dějin Brna

Darování části porážky na stavbu františkánského kláštera

Darování části porážky na stavbu františkánského kláštera


 • 1. 6. 1454 


 • místo

  Praha


 • charakteristika

  Ladislav, král český, zlistiňuje, že brněnští měšťané darovali konventu menších bratří kostela sv. Bernardina část porážky na stavbu františkánského kláštera. Král předal na umístění "nové porážky" měšťanům malou část z židovského hřbitova, položeného na předměstí, které se mělo ohradit dokola třemi stěnami.


 • účastníci

  Ladislav Pohrobek, král český,
  brněnští měšťané

 • zajímavosti

  Stará porážka byla v bezprostřední blízkosti nového kláštera. "Zápach porážky byl pro klášterní bratry smrtelný a nesnesitelný, splašky odtékající z porážky, vtékaly do řeky, kde se usazovaly k záhubě celého města a vytvářely hanebnou špínu".

 • poznámka

  Kostel sv. Bernardina byl nově postaven na předměstí, na místě, na němž byla kdysi porážka města zvaná lidově "kuttelhof".


 • prameny, literatura


 • autor

  Jord


Aktualizováno: 14. 07. 2018