Internetová encyklopedie dějin Brna

Uložení šlechtického testamentu na radnici

Uložení šlechtického testamentu na radnici


 • 6. 2. 1451 


 • místo

  Brno


 • charakteristika

  Jan starší z Lomnice, nejvyšší komorník zemského soudu, zlistiňuje, že položil u purkmistra a rady města Brna na jejich radnici rozdílné listy, kterými rozdělil svůj majetek mezi syna Václava a vnuky Markvarta, Jana, Bohuše a Jaroslava - tyto listy mají zůstat v péči purkmistra a rady.
  V případě potřeby mají být listy přečteny synu Václavovi nebo vnukům před purkmistrem a radou od městského písaře. Listy ani jejich přepisy nemají být nikomu vydány.


 • účastníci

  Jan st. z Lomnice, nejvyšší komorník zemského soudu,
  purkmistr a rada města Brna


 • prameny, literatura


 • autor

  Jord


Aktualizováno: 14. 07. 2018