Internetová encyklopedie dějin Brna

Založení speciální továrny na spirálové vrtáky zn. Elektra

Založení speciální továrny na spirálové vrtáky zn. Elektra


 • 1911 


 • místo

  Líšeň u Brna


 • charakteristika

  „RAJMUND LANGER,
  spec. továrna na spirálové vrtáky značky „Elektra“, Líšeň u Brna.
  Podnik byl založen začátkem roku 1911 dnešním majitelem Rajmundem Langrem, který získal bohaté zkušenosti za 14leté praxe jako vedoucí úředník centrály strojního oddělení námořního arsenálu v Pulji. Když postřehl, že výrobou vrtáků se zabývají v celém býv. Rakousko-Uhersku pouze dvě firmy, rozhodl se opustiti poměrně klidnou službu státní a založil podnik vlastní.
  Jest přirozeno, že bylo třeba překonati z počátku velké potíže výrobní i obchodní a těžkosti národního rázu. Těžkou ranou pro poměrně mladý podnik byla světová válka, která odvedla i tvůrce továrny, od vypuknutí války až do listopadu 1918, k vojenské službě. Všechno strojní zařízení bylo za války zabaveno a dáno k disposici závodům vyrábějícím střelivo. Po náležité reorganisaci jest podnik v plném provozu, jsa vybaven nejmodernějšími stroji, kalírnou a vlastní metallografickou a zkušební stanicí.
  Se zakladatelem vedou závod jeho dva synové, Rajmund ml., absolvent obchodní akademie, po stránce komerční a administrativní, a Ing. stroj. Karel Langer ve vedení technickém.Dík této rodinné součinnosti podnik stále vzrůstá s vlastním kapitálem, bez bankovního úvěru. Věren svému původnímu určení, specialisoval se celý závod na výrobu spirálových vrtáků pro vrtání všech kovů a materiálií a vyváží své výrobky i do ciziny.“

  Citace:
  Reprodukce z publikace „Brno a okolí“ vydané za účelem národohospodářské propagace Československa 1938.


 • prameny, literatura


 • osoby

  Josef Rajmund Langer
  zakladatel továrny


 • městská část

  Brno-Líšeň


 • autor

  Ma


Aktualizováno: 08. 07. 2018