Internetová encyklopedie dějin Brna

Založení spolku „Dělnický dům v Brně“

Založení spolku „Dělnický dům v Brně“


 • 26. 4. 1895 


 • ulice

  Cejl

 • číslo orientační

  115

 • katastr

  Zábrdovice

 • místo

  hostinec


 • charakteristika

  Mathias Eldersch a Karel Prokop podali 17. 4. 1895 na místodržitelství ke schválení stanovy spolku. Ty byly schváleny 26. 4. 1895.
  Ustavující valná hromada se konala 16. 6. 1895 v hostinci pana Jakeše na Cejlu čp. 115 za účasti 500 osob, z nichž se asi 140 ihned přihlásilo za členy spolku.
  Předsedou byl zvolen Karel Prokop, místopředsedou dr. Morgenstern, pokladníkem František Komprda, jeho náměstkem Eduard Zachariáš, českým jednatelem A. M. Špera, německým jednatelem V. Goldschmied a členy výboru J. Schlotring, A. Mejstřík a Fr. Zinburg.
  Zápisné bylo stanoveno na 50 krejcarů a členský příspěvek 25 krejcarů čtvrtletně.


 • prameny, literatura

  článek ve sborníku nebo kapitola v knize
  "Brněnské dělnické domy"


 • autor

  MJ


Aktualizováno: 16. 01. 2020