Internetová encyklopedie dějin Brna

Poslední vůle Anežky z Lipé

Poslední vůle Anežky z Lipé


 • 2. 6. 1431 


 • místo

  Brno


 • charakteristika

  Anežka z Lipé, vdova po Jaroslavovi z Meziříče, vyznává, že odevzdala svému bratru Pertoldovi z Lipé, nejvyššímu maršálkovi království Českého, všechny dlužné listy a že ho ustanovuje vykonavatelem poslední své vůle.


 • účastníci

  Anežka z Lipé, Jošt z Rosic, podkomoří markrabství moravského, Arkleb z Drahotuše a z Deblína, Jimram Boubravka z Doubravice, Bohunek z Miroslavě, Václav z Kukvic a z Kněhnic, Zikmund Jeníček z Olbramic

 • zajímavosti

  "Jenž jest dán a psán u Brně po narozenie syna Božieho tissicz čtyřista třídczsátého prvnieho léta tu sobotu po Božiem Těle"

 • poznámka

  K česky psané listině je na pergamenových proužcích přivěšeno sedm pečetí z černého a červeného vosku.


 • prameny, literatura


 • autor

  Los


Aktualizováno: 14. 07. 2018