Internetová encyklopedie dějin Brna

Pobyt panovníka v Brně

Pobyt panovníka v Brně


 • 25. 6. 1315 (červen)


 • místo

  Brno


 • charakteristika

  Jan Lucemburský pobýval v Brně po ukončení válečného tažení proti Matouši Čákovi Trenčanskému, v němž ho město v červnu podpořilo zásobami potravin a vojenského materiálu.


 • poznámka

  Vojenské oddíly uherského magnáta Matouše Čáka Trenčanského plenily moravsko-uherské pomezí a vyrážely i k Brnu.
  V květnu 1315 přitáhl Jan Lucemburský na Moravu se silným vojskem, dobyl zpět Veselí a přesunul se do Uher, kde nepříliš úspěšně obléhal Čákův důležitý opěrný bod, hrad Holíč.


 • prameny, literatura


 • osoby

  Jan Lucemburský


 • autor

  Los


Aktualizováno: 25. 06. 2018