Internetová encyklopedie dějin Brna

Zákaz plivání na podlahu v hostincích a kavárnách

Zákaz plivání na podlahu v hostincích a kavárnách


  • 21. 5. 1907 


  • charakteristika

    Vyhláška vydaná 21. května 1907 Městskou radou hlavního zemského města Brna zakazuje podle § 84 obecního řádu pro hlavní zemské město Brno „co nejpřísněji v hostincích a kavárnách plivati na podlahu“.
    Přestupky tohoto zákazu se trestaly podle císařského nařízení ze dne 20. dubna 1854, č. 96 ř. z. a dle § 84 obecního řádu pro hlavní zemské město Brno peněžními pokutami až do výše 200 korun anebo při nedobytnosti pokuty vězením až do 20 dní.


  • prameny, literatura


  • autor

    MJ


Aktualizováno: 08. 07. 2018