Internetová encyklopedie dějin města Brna

Podání žádosti o pronájem tržnice na Cejlu k tělocvičným účelům sokolské jednoty Tyrš Brno II

Podání žádosti o pronájem tržnice na Cejlu k tělocvičným účelům sokolské jednoty Tyrš Brno II


 • 15. 3. 1896 


 • charakteristika

  žádost byla městskou radou zamítnuta a zmíněná místnost byla přidělena turnerům


 • prameny, literatura

  zobrazit "40 let Sokola Brno II (1892–1932)"


 • události

  26. 10. 1913
  Položení základního kamene k nové tělocvičně TJ Sokol Brno II 27. 6. 1907
  Noční výlet na Pernštejn Sokola Brno II. 8. 11. 1906
  Přejmenování sokolské jednoty Tyrš Brno II na Brno II 1. 3. 1905
  Zahájení činnosti sokolské jednoty Tyrš Brno II v nových prostorách na Cejlu 27. 2. 1902
  Ustanovení ženského odboru jako samostatné složky sokolské jednoty Tyrš Brno II
  další události (7)...
  18. 8. 1901
  První veřejné cvičení žen-sokolek v Brně 7. 7. 1900
  Noční výlet sokolské jednoty Tyrš Brno II do Račic a Vyškova 13. 4. 1899
  Zahájení činnosti ženského odboru sokolské jednoty Tyrš Brno II 9. 5. 1897
  Výlet sokolské jednoty Tyrš Brno II do Šlapanic 1. 6. 1895
  Pronájem prostor ke cvičení sokolské jednoty Tyrš Brno II 1. 2. 1893
  Pronájem prostor ke cvičení sokolské jednoty Tyrš Brno II 12. 6. 1892
  Založení sokolské jednoty "Tyrš" Brno II.


 • autor

  MJ


Aktualizováno: 09. 07. 2018