Internetová encyklopedie dějin Brna

Konference Asociace evropských univerzit (EUA)

Konference Asociace evropských univerzit (EUA)


 • 19. 10. 2006 (19.–21.10.2006)


 • ulice

  Dominikánské náměstí

 • číslo orientační

  1

 • místo

  Sněmovní sál Nové radnice

 • nej...

  Česká republika
  první konference EUA


 • charakteristika

  Konference EUA se zaměřila především na funkci a význam univerzit v kontextu regionálního rozvoje a inovací a na přínos těchto institucí ke zvyšování konkurenceschopnosti regionů.
  Úzká spolupráce rektorů brněnských vysokých škol s městem Brnem a Jihomoravským krajem je dobrým příkladem kooperace univerzit s ostatními regionálními aktéry. To byl hlavní důvod, proč bylo město Brno zvoleno místem tohoto setkání.
  Účastníci konference (téměř 300 představitelů evropských vysokých škol z 33 zemí) se pohybovali mezi Novou radnicí a Fakultou sociálních studií Masarykovy univerzity v Joštově ulici, kde proběhly jednotlivé panely a schůzky pracovních skupin.


 • zajímavosti

  EUA vznikla v roce 2001 sloučením Konfederace rektorských konferencí ze zemí Evropské unie a Asociace evropských univerzit.
  Dnes sdružuje více než 750 členů ze 45 zemí.
  Cílem asociace je reprezentovat a chránit zájmy evropských vysokých škol, participovat na utváření evropské univerzitní politiky a podporovat evropskou vědu a výzkum.

 • poznámka

  Konference se koná pravidelně dvakrát ročně.


 • prameny, literatura


 • stavby

  Nová radnice
  Dominikánské náměstí 1/196


 • městská část

  Brno-střed


 • související odkazy

  mapa


 • autor

  Jis


Aktualizováno: 01. 11. 2019