Internetová encyklopedie dějin Brna

Zahájení třídenní návštěvy německého benediktina a spisovatele Anselma Grüna v Brně

Zahájení třídenní návštěvy německého benediktina a spisovatele Anselma Grüna v Brně


 • 11. 6. 2004 


 • ulice

  Barvičova

 • číslo orientační

  85


 • charakteristika

  Návštěva v Brně byla zahájena veřejnou přednáškou na téma umění žít, které se v Biskupském gymnáziu účastnilo na pět stovek posluchačů z Brna i dalších míst. Přibližně stejný počet účastníků měla sobotní rekolekce, kterou Grün vedl opět v Biskupském gymnáziu.
  Nad tématem modlitby se A. Grün zamýšlel na podkladě několika gest: otevřených dlaní v podobě misky, které naznačují přijetí Boží vůle, nebo rukou zkřížených na prsou, které v Grünově interpretaci znamenají uschování Slova ve svém srdci.
  Vyvrcholením návštěvy A. Grüna v Brně byla nedělní mše svatá ve zcela zaplněném chrámu sv. Jakuba. V kázání mj. uvedl: "Mnohý člověk, který v životě chyboval, nedokáže sám sebe přijmout. Radostná zvěst evangelia je v tom, že Bůh chce přijmout i takového člověka. Nemusí splácet svůj dluh, ale má se obrátit."


 • zajímavosti

  Anselm Grün patří k nejpopulárnějším autorům duchovní literatury v celoevropském měřítku. Je nejvydávanějším spisovatelem Karmelitánského nakladatelství. Některé knihy psal Grün přímo pro českého čtenáře a na německý knižní trh budou uvedeny až následovně.

 • poznámka

  Anselm Grün se narodil v roce 1945 v Junkershausenu, roku 1964 maturoval ve Würzburku a vstoupil do benediktinského kláštera v Münsterschwarzachu. V letech 1963–1671 studoval filozofii a teologii v St. Ottilien a v Římě, v roce 1974 promován doktorem teologie, mezi lety 1974–1976 studoval ekonomii v Norimberku.
  Od roku 1977 je cerelářem opatství, vedle toho se věnuje práci s mládeží, přednáší a vede duchovní rekolekce pro kněze a řeholníky. Anselm Grün otevřeně přiznává, oč mu jde: „Chtěl jsem lidem zprostředkovat vědomí, že jsou zcela a naprosto milováni Bohem, že jsou cenní a jedineční.“


 • obrazy

  img1305.jpg


 • prameny, literatura


 • městská část

  Brno-střed


 • související odkazy

  mapa


 • autor

  Ma


Aktualizováno: 27. 06. 2018

Přední strana informačního letáku prezentujícího spisovatele Anselma Grüna. MuMB - sbírky.