Internetová encyklopedie dějin Brna

Založení Nadace Františka Lýska

Založení Nadace Františka Lýska


 • 29. 4. 1994 


 • ulice

  Kotlářská

 • číslo orientační

  4

 • místo

  Základní škola Kotlářská, Brno

 • nej...

  Česká republika
  jediný nadační fond věnovaný rozvoji dětské hudebnosti a zpěvnosti v Brně a České republice


 • charakteristika

  Nadaci Františka Lýska založili bývalí zpěváčci dětských sborů F. Lýska (Jistebničtí zpěváčci, Dětský sbor z Baťova a Brněnský dětský sbor).
  Nadace vznikla při příležitosti nedožitých 90. narozenin sbormistra Františka Lýska - jejím cílem je rozvíjet dětskou zpěvnost a hudebnost na základních a středních školách.


 • účastníci

  Lýskův nadační fond tvoří tříčlenná správní rada a 19 čestných členů Lýskova nadačního fondu, významné osobnosti české hudební kultury a spolupracovníci z celé České republiky

 • zajímavosti

  V roce 1997 byla Nadace Františka Lýska přejmenována na Lýskův nadační fond.

 • poznámka

  Činnost se opírá také o laureáty Ceny Františka Lýska (pro sbormistry dětských sborů, skladatele a teoretiky) - tato cena vznikla v roce 1988, poprvé byla udělena na festivalu Svátky písní Olomouc. Od roku 1990 ji vyhlašuje Nadace Český hudební fond, Unie českých pěveckých sborů a LNF (od roku 1997). V letech 1997–2007 bylo vyznamenáno 31 laureátů (do roku 2007 vyznamenáno 31 laureátů).

  LNF uspořádal koncertní setkání a besedy v cyklu:
  A) Já - my - hudba (Setkání s významnými osobnostmi hudby)
  B) Z tvůrčí dílny sbormistrů
  C) Hudební talenty známé a méně známé (2006–2007) aj.
  moderátorka: doc. PhDr. K. Lepilová, CSc.
  garanti: Květuše Lepilová, Y. Dvořáková (předseda LNF), prof. PhDr. A. Burešová, CSc. (čestná členka LNF).

  O činnosti LNF informují celostátní časopisy (Hudební rozhledy, Hudební výchova, Talent) i brněnská média - Český rozhlas studio Brno, KAM v Brně, Brněnský Metropolitan, Zpravodaj Městské části Brno-střed, Program Brněnsko aj.
  (Výše uvedené informace pro naši encyklopedii laskavě poskytla paní Květuše Lepilová, děkujeme).


 • osoby

  Květuše Lepilová
  František Lýsek


 • městská část

  Brno-střed


 • související odkazy

  mapa


 • autor

  Jis


Aktualizováno: 24. 04. 2020