Internetová encyklopedie dějin Brna

Zahájení provozu brněnské teplárny

Zahájení provozu brněnské teplárny


 • 1. 12. 1930 


 • ulice

  Špitálka

 • číslo orientační

  6

 • nej...

  Československo
  Brno patří k prvním městům kde byla realizována kombinovaná výroba tepla a elektřiny, čímž se zapsalo do historie teplárenství


 • charakteristika

  Profesor Ing. Vladimír List byl průkopníkem pokrokové myšlenky kombinované výroby tepla a elektřiny, kde místo 30% využití energie paliva bylo možné toto palivo využívat až s 80% účinností, s vytrvalostí vedl řadu jednání, kterými přesvědčil o správnosti svých výpočtů a přínosu pro Západomoravské elektrárny a.s., okolní továrny v Brně a samotné město Brno.
  Svou myšlenku prosadil a uskutečnil tak svůj sen 1. 12. 1930, kdy za necelých 20 měsíců na bažinatém terénu byla postavena a do provozu uvedena v Brně teplárna Na špitálce. Toto zařízení dodávalo teplo v páře a elektřinu pro průmysl ve světových parametrech.


  DŮLEŽITÁ DATA:
  1924
  prof. Ing. List přichází s iniciativním návrhem výstavby zdroje na kombinovanou výrobu tepla a elektřiny v Brně

  1927
  konečné rozhodnutí, s jakými parametry bude Brněnská teplárna Západomoravských elektráren (ZME) pracovat a výběr budoucího dodavatele technického zařízení (I. Brněnská, Škodovy závody, Královopolská strojírny), vykoupení pozemku určeného ke stavbě teplárny Na špitálce

  1. 4. 1929
  zahájení výkopu na bažinatém terénu pro základy teplárny, do kterého muselo být pro zpevnění zatlučeno na 7000 pilot, které byly 7 m dlouhé o průměru 25 cm

  1929–1930
  výstavba dvou hlavních parních vývodů, větev „Sever“, větev „Jih“ a napojení okolních odběratelů

  4. 12. 1930
  uvedeny do provozu 4 kotle o celkovém výkonu 185t/hod., délka parovodu 5,6 km a zahájeny byly pravidelné dodávky tepla tehdy pro 8 odběratelů, během dvou let se jejich počet zvýšil na 29

  1939
  postaven pátý kotel o výkonu 75t/h

  1944–1945
  poškození budov teplárny při bombardování a osvobozování Brna

  1945
  rychlá oprava a zprovoznění již počátkem května tak, aby se život ve městě mohl vrátit k normálu

  1947–1950
  výstavba třetího parního vývodu, větev „Tábor“

  1951–1953
  výstavba prvního horkovodního napáječe, čtvrté větve „Juliánov“

  1949–1955
  rozšíření stávající teplárny Špitálka (2 ks protitlaké turbíny, 2 ks kondenzační turbíny), výstavba nové administrativní budovy, šaten, dílny údržby a skladu materiálu

  1958
  částečná plynofikace

  1962
  uvedení do provozu špičkové parní výtopny Staré Brno o výkonu 36 MW

  1964
  zastavení přívodu plynu na teplárnu Špitálka

  1966
  uvedení do provozu horkovodní výtopnu Červený Mlýn o výkonu 134 MW

  1967
  uvedení do provozu zkušebny měřidel tepla

  1971–1975
  zahájení výroby v Brno-Sever

  28. 2. 1975
  došlo k ničivému požáru teplárny Špitálka, který si vyžádal i lidské oběti, vláda rozhodla (konečně, po četných urgencích ze strany vedení teplárny) o přechodu ze spalování nebezpečného černouhelného prachu na spalování plynu

  1. 1. 1976
  oddělení teplárny od JME (původně ZME a.s.) a byla sloučena s elektrárnou v Hodoníně s názvem Jihomoravské elektrárny, n.p., Hodonín (zkratka EJM, n.p., Hodonín)

  1977
  začleněna do koncernu ČEZ s názvem EJM, k.p., Hodonín

  20. 11. 1978
  druhý výbuch na provoze Špitálka

  1979
  předání II. etapy stavby Brno-Sever do provozu

  1. 1. 1981
  sídlo podniku se přestěhovalo z Hodonína do Brna a došlo proto opět ke změně názvu, a to na EJM, k.p., Brno

  1985
  zprovoznění budovy správy společnosti na Okružní ulici

  1. 5. 1992
  privatizace – vznik Teplárny a.s. Brno

  1993
  rekonstrukce výtopny Staré Brno a změna paliva z uhlí na zemní plyn,
  změna názvu společnosti z Teplárny a.s. Brno na Teplárny Brno, a.s.

  1994
  zprovoznění turbíny o výkonu 3 MW ve výtopně Brno-sever

  1995
  uveden do provozu nový moderní dvouparametrový kotel K1 v provozu Špitálka s výkonem 250 tun páry/hod. a nízkoemisními hořáky Peabody

  1996
  ukončen provoz posledního uhelného zdroje Červený Mlýn,
  vstup společnosti Eastern Group do Tepláren Brno, a.s.

  1997
  dokončena ekologizace stávajících plynových kotlů K28 a K29 s výkonem 100 tun páry/hod. v provozu Špitálka za účelem snížení emisí NOx

  Listopad 1999
  zprovoznění nově vybudované paroplynové teplárny Červený Mlýn o elektrickém výkonu 95 MW a  tepelném výkonu 140 MW

  Listopad 2001
  vstup společnosti MVV EPS s.r.o. do Tepláren Brno, a.s.

  14. 11. 2004
  Statutární město Brno prostřednictvím své dceřiné společnosti Tepelné zásobování Brno, a.s. se stalo majoritním akcionářem

  1. 10. 2005
  k tomuto datu se stala jediným akcionářem společnosti Teza Holding a.s.


 • zajímavosti

  Význam teplárny v Brně nebyl pouze ekonomický, ale měl i ekologický přínos. Díky teplárně Na špitálce zaniklo 68 kouřících továrních komínů a odpadlo přetěžování komunikací svozem paliva a odvozem popele k těmto zdrojům.


 • obrazy

  img5743.jpg img5744.jpg img5745.jpg img5746.jpg img5747.jpg img5748.jpg img5749.jpg img5750.jpg img5751.jpg img5752.jpg img5753.jpg img5754.jpg img5755.jpg img5756.jpg img5757.jpg img5758.jpg img5759.jpg img5760.jpg img5761.jpg img5763.jpg img5764.jpg img5765.jpg img5766.jpg img5767.jpg img5768.jpg img5769.jpg img5770.jpg img5771.jpg img5772.jpg img5773.jpg img5774.jpg img5775.jpg img5776.jpg img5777.jpg img5778.jpg img5780.jpg img5781.jpg img5782.jpg img5783.jpg img5784.jpg img5785.jpg img5786.jpg img5787.jpg img5788.jpg img17455.jpg


 • prameny, literatura

  Www stránky
  "Teplárny Brno a.s."


 • události

  4. 10. 2010
  Zahájení výstavy fotografií k výročí 80 let existence Tepláren Brno


 • osoby

  Vladimír List
  iniciátor stavby a uvedení do provozu teplárny v Brně Na Špitálce


 • související odkazy

  mapa
  Teplárny Brno


 • autor

  Alka


Aktualizováno: 07. 07. 2018

Celkový pohled na nově postavenou Teplárnu, rok 1931. Foto Archiv Teplárny Brno.