Internetová encyklopedie dějin Brna

Posvěcení dokončeného kněžiště kostela sv. Tomáše a Zvěstování Panny Marie

Posvěcení dokončeného kněžiště kostela sv. Tomáše a Zvěstování Panny Marie


  • 13. 3. 1356 


  • ulice

    Moravské náměstí

  • místo

    kostel sv. Tomáše


  • charakteristika

    Vznik kostela je spojen s moravskými markrabaty z rodu Lucemburků. Jan Jindřich, bratr Karla IV., se ujal vlády na Moravě v roce 1349 a jedním z jeho prvních počinů, jenž měl být symbolem trvalého spojení mladší linie Lucemburského rodu s jejich sídelním městem a celou Moravou, bylo založení kláštera augustiniánů eremitů zasvěceného Zvěstování Panny Marie a svatému Tomáši apoštolu v Brně. Zakládací listinou z roku 1350 jej markrabě umístil na předměstí poblíž farního kostela sv. Jakuba.
    Dle dostupných pramenů se jednalo o druhé založení augustiniánského kláštera v Brně, neboť první, pravděpodobně vzniklý v první polovině 14. století v roce 1346 vyhořel.
    Kostel měl sloužit jako pohřebiště moravských markrabat. Jeho dokončené kněžiště 13. 3. 1356 posvětil olomoucký biskup Jan Očko z Vlašimi. Chrám byl zasvěcen Zvěstování Panny Marie a sv. Tomáši, apoštolu.
    Slavnosti posvěcení kněžiště se účastnil i císař Karel IV. a věnoval klášteru deskový obraz madony. Jedná se o italobyzantskou ikonu ze 13. století. Markrabě dal pro obraz zbudovat kapli podél severní strany kněžiště. Svatotomská Madona, zvaná též Gemma Moraviae, Perla Moravy, či Palladium Brna, se stala předmětem úcty, a proto v srpnu 1373 uděluje olomoucký biskup Jan ze Středy odpustky s ní spojené.


  • účastníci

    olomoucký biskup Jan Očko z Vlašimi,
    císař Karel IV.


  • prameny, literatura


  • události

    18. 7. 1356
    Založení kláštera augustiniánů poustevníků


  • osoby

    Jan Jindřich
    markrabě moravský Karel IV.
    účastnil se slavnosti posvěcení


  • stavby

    Kostel sv. Tomáše a klášter augustiniánů-eremitů
    Moravské náměstí


  • městská část

    Brno-střed


  • související odkazy

    mapa


  • autor

    Ma


Aktualizováno: 15. 07. 2018