Internetová encyklopedie dějin Brna

Ustavující valná hromada "Zalesňovacího okrašlovacího spolku brněnského"

Ustavující valná hromada "Zalesňovacího okrašlovacího spolku brněnského"


  • 20. 3. 1878 


  • charakteristika

    ustavující valná hromada "Zalesňovacího okrašlovacího spolku brněnského" si vzala za nejdůležitější úkol zalesnění Kraví hory


  • prameny, literatura


  • autor

    Menš


Aktualizováno: 10. 07. 2018