Internetová encyklopedie dějin Brna

Prodej fary Německých rytířů v Deblíně městu Brnu

Prodej fary Německých rytířů v Deblíně městu Brnu


 • 3. 1. 1541 


 • místo

  Plzeň


 • charakteristika

  Matouš ze Švihova, komendátor v zemi české a moravské, farář plzeňský; Pavel starší a všechen konvent v městě Plzni zákona křižovnického jeruzalémského domu Matky Boží stvrzují prodej řádové fary v Deblíně purkmistrovi a radě města Brna.
  Město zaplatilo v hotovosti 55 míšeňských kop.


 • účastníci

  Matouš ze Švihova, komtur řádu Německých rytířů v Plzni,
  purkmistr a rada města Brna

 • zajímavosti

  Pro nedostatek řádových bratří se představitelé Německých rytířů rozhodli postoupit faru městu, neboť "páni Brňané při pravé víře stojí, neboli jsou v době reformace věrni katolickému vyznání".


 • prameny, literatura


 • autor

  Jord


Aktualizováno: 14. 07. 2018